Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận trong luận án của NCS Bùi Mạnh Cường

Tên đề tài luận án: Phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường trong khai thác cát, sỏi tại các sông trên địa bàn các tỉnh, thành phố phía Bắc theo chức năng của lực lượng Cảnh sát môi trường

Chuyên ngành: Tội phạm học và phòng ngừa tội phạm           

Mã số: 62.38.01.05

Họ tên nghiên cứu sinh: Bùi Mạnh Cường          Khoá:  20

Chức danh KH, học vị và họ tên người hướng dẫn:

1. TS Ngô Thái Lan

2. GS.TS Nguyễn Xuân Lý

Tên cơ sở đào tạo: Học viện Cảnh sát nhân dân

Những đóng góp mới của luận án:

1. Luận án góp phần hoàn thiện, bổ sung về lý luận về tội phạm và VPPL về môi trường trong khai thác cát, sỏi tại các sông; phòng ngừa tội phạm và VPPL về môi trường trong khai thác cát, sỏi tại các sông theo chức năng của lực lượng Cảnh sát môi trường.

2. Luận án khảo sát, đánh giá về tình hình tội phạm và VPPL về môi trường trong khai thác cát, sỏi tại các sông trên địa bàn các tỉnh, thành phố phía Bắc; tổ chức bộ máy của lực lượng Cảnh sát môi trường; thực trạng quan hệ phối hợp và thực trạng hoạt động phòng ngừa tội phạm và VPPL về môi trường trong khai thác cát, sỏi tại các sông trên địa bàn các tỉnh, thành phố phía Bắc.

3. Trên cơ sở kết quả nghiên cứu, luận án đưa ra các dự báo, đề xuất các giải pháp cụ thể góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động phòng ngừa tội phạm và VPPL về môi trường trong khai thác cát, sỏi tại các sông trên địa bàn các tỉnh, thành phố phía Bắc của lực lượng Cảnh sát môi trường.

 

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT