Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận trong luận án của NCS Bùi Nghi Lâm

Tên đề tài luận án: Hoạt động phòng ngừa tội phạm của lực lượng Cảnh sát giao thông đường bộ trên địa bàn các tỉnh miền Trung

 

Chuyên ngành: Tội phạm học và phòng ngừa tội phạm

 

Mã số: 62.38.01.05

 

Họ và tên nghiên cứu sinh: Bùi Nghi Lâm - Khóa 17

 

Hệ: Không tập trung

 

Chức danh khoa học, học vị và họ tên người hướng dẫn:

 

GS.TS Nguyễn Xuân Yêm

 

Tên cơ sở đào tạo: Học viện Cảnh sát nhân dân - Bộ Công an.

 

Những đóng góp mới của luận án:

 

1. Đã xây dựng hệ thống những vấn đề lý luận liên quan đến hoạt động phòng ngừa tội phạm của lực lượng Cảnh sát giao thông đường bộ Công an các tỉnh miền Trung

 

2. Phân tích, làm rõ đặc điểm tội phạm học tội phạm xảy ra trên tuyến giao thông đường bộ Công an các tỉnh miền Trung, tình hình tội phạm xảy ra trên tuyến giao thông đường bộ và thực trạng hoạt động của lực lượng Cảnh sát giao thông trong phòng ngừa tội phạm; tổng hợp rút ra những kết quả đạt được, những hạn chế, thiếu sót và nguyên nhân của những hạn chế, thiếu sót đó.

 

3. Luận án đã dự báo tình hình có liên quan và đưa ra một số giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động phòng ngừa tội phạm của lực lượng Cảnh sát giao thông đường bộ Công an các tỉnh miền Trung trong thời gian tới. 

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT