Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận trong luận án của NCS Bùi Ngọc Hòa

Tên đề tài luận án: Xét xử phúc thẩm các vụ án hình sự ở Việt Nam đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng, chống tội phạm

Chuyên ngành: Tội phạm học và Phòng ngừa tội phạm.

Mã số: 62.38.01.05.

Họ và tên NCS: Bùi Ngọc Hòa

Hệ: Không tập trung (Khóa 20)

Chức danh khoa học, học vị và họ tên người hướng dẫn:

                     1. PGS. TS  Phạm Ngọc Hà

                    2. PGS. TS Đặng Thu Hiền

Những đóng góp mới của luận án:

Luận án là công trình khoa học nghiên cứu có hệ thống và toàn diện về hoạt động xét xử phúc thẩm các vụ án hình sự ở Việt Nam đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng, chống tội phạm với những điểm mới sau đây:

1. Luận án đã hệ thống và phân tích làm sáng tỏ thêm những vấn đề lý luận về hoạt động xét xử phúc thẩm các vụ án hình sự như: khái niệm, thẩm quyền, đối tượng, phạm vi, nguyên tắc; Khái niệm xét xử phúc thẩm các vụ án hình sự đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng, chống tội phạm; Các tiêu chí đánh giá và tổ chức tiến hành xét xử phúc thẩm các vụ án hình sự đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng, chống tội phạm;

2. Phân tích được những yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động xét xử phúc thẩm các vụ án hình sự như hệ thống các Tòa án có thẩm quyền xét xử phúc thẩm, tình hình đội ngũ thẩm phán, công tác xét xử phúc thẩm trong những năm qua và công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát. Khảo sát và đưa ra các kết luận khoa học về thực trạng xét xử phúc thẩm các vụ án hình sự nhằm đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng, chống tội phạm tại Tòa án nhân dân các cấp, đồng thời chỉ rõ ưu điểm cũng như những hạn chế, thiếu sót và nguyên nhân của những hạn chế, thiếu sót đó.

3. Trên cơ sở nghiên cứu về lý luận, khảo sát về thực trạng hoạt động xét xử phúc thẩm các vụ án hình sự ở Việt Nam trong thời gian qua, luận án đã đưa ra dự báo khoa học về những yếu tố ảnh hưởng đến xét xử phúc thẩm các vụ án hình sự, đồng thời đề xuất những giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động xét xử phúc thẩm các vụ án hình sự đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng, chống tội phạm ở Việt Nam trong thời gian tới.

 

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT