Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận trong luận án của NCS Bùi Quang Anh

Tên đề tài luận án: “Giám định kỹ thuật hình sự trong điều tra tội phạm của lực lượng Cảnh sát nhân dân”

Chuyên ngành: Tội phạm học và Điều tra tội phạm

Mã số: 62.38.70.01

Họ tên nghiên cứu sinh: Bùi Quang Anh              Khóa 2009

Chức danh khoa học, học vị và họ tên người hướng dẫn khoa học:

Người hướng dẫn khoa học 1: GS.TS Ngô Sỹ Hiền

Người hướng dẫn khoa học 2: PGS.TS Nguyễn Văn Hà

Tên cơ sở đào tạo: Học viện Cảnh sát nhân dân, Bộ Công an


Những đóng góp mới của luận án:

- Luận án nghiên cứu, tập hợp, hệ thống hóa một cách toàn diện đồng thời làm phong phú thêm lý luận về giám định KTHS trong điều tra tội phạm. Luận án nghiên cứu, xây dựng khái niệm giám định kỹ thuật hình sự, vai trò của giám định kỹ thuật hình sự trong điều tra tội phạm, cơ sở pháp lý của giám định KTHS, phương pháp, phương tiện và quy trình giám định KTHS nói chung.

- Khảo sát thực trạng hoạt động giám định KTHS của lực lượng Kỹ thuật hình sự. Cụ thể: luận án khảo sát thực trạng về lực lượng Kỹ thuật hình sự, hệ thống phương tiện kỹ thuật và quy trình giám định KTHS hiện nay… Trên cơ sở kết quả khảo sát thực trạng, luận án đưa ra những nhận xét, đánh giá trên cả phương diện ưu điểm cũng như tồn tại trong giám định KTHS và nguyên nhân của những tồn tại đó.

- Dự báo tình hình tội phạm xâm phạm trật tự an toàn xã hội, các yếu tố ảnh hưởng, tác động đến hoạt động giám định KTHS thời gian tới. Trong đó, nghiên cứu những yếu tố ảnh hưởng, tác động đến xu thế phát triển của KTHS nói chung và sự phát triển của giám định KTHS.

- Dựa trên hệ thống lý luận được nghiên cứu, tiến hành khảo sát thực trạng hoạt động giám định kỹ thuật hình sự trong điều tra tội phạm kết hợp với dự báo những yếu tố tác động, ảnh hưởng, luận án đề xuất một số giải pháp có tính khả thi nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động giám định kỹ thuật hình sự trong điều tra tội phạm của lực lượng CSND thời gian tới.

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT