Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận trong luận án của NCS Bùi Quốc Hưng

Tên đề tài luận án: Hoạt động của lực lượng Cảnh sát hình sự trong phòng ngừa tội phạm cưỡng đoạt tài sản

Chuyên ngành: Tội phạm học và phòng ngừa tội phạm

 Mã số: 62.38.01.05 

 

Họ tên nghiên cứu sinh: Bùi Quốc Hưng         Khóa: 18 

Chức danh khoa học, học vị và họ tên người hướng dẫn khoa học:

Người hướng dẫn khoa học 1: PGS, TS Bùi Văn Thịnh

 

Người hướng dẫn khoa học 2: GS, TS Nguyễn Ngọc Anh 

Tên cơ sở đào tạo: Học viện Cảnh sát nhân dân, Bộ Công an

Đề tài luận án được nghiên cứu có hệ thống và toàn diện về hoạt động của lực lượng Cảnh sát hình sự trong phòng ngừa tội phạm cưỡng đoạt tài sản. Những đóng góp mới của đề tài được thể hiện ở các nội dung sau:

- Luận án đã hệ thống, hoàn thiện, bổ sung những vấn đề lý luận cơ bản về hoạt động của lực lượng Cảnh sát hình sự trong phòng ngừa tội phạm cưỡng đoạt tài sản như: Khái niệm, đặc điểm hoạt động của lực lượng Cảnh sát hình sựtrong phòng ngừa tội phạm cưỡng đoạt tài sản; cơ sở pháp lý, nội dung và biện pháp phòng ngừa tội phạm cưỡng đoạt tài sản; mối quan hệ phối hợp giữa lực lượng Cảnh sát hình sự với các lực lượng khác trong phòng ngừa loại tội phạm này.

- Luận án khảo sát, phân tích, đánh giá một cách khách quan, toàn diện thực trạng hoạt động của lực lượng Cảnh sát hình sự trong phòng ngừa tội phạm cưỡng đoạt tài sản ở nước ta từ năm 2007 đến năm 2016; đưa ra những nhận xét, đánh giá về những ưu điểm; hạn chế, thiếu sót và nguyên nhân của những hạn chế, thiếu sót trong phòng ngừa tội phạm cưỡng đoạt tài sản của lực lượng Cảnh sát hình sự.

- Luận án đã đưa ra các dự báo về tình hình tội phạm cưỡng đoạt tài sản và các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động phòng ngừa tội phạm cưỡng đoạt tài sản của lực lượng Cảnh sát hình sự. Trên cơ sở đó, luận án đã xây dựng những giải pháp có tính khả thi nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng Cảnh sát hình sự trong phòng ngừa tội phạm cưỡng đoạt tài sản trong thời gian tới.


BBT

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT