Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận trong luận án của NCS Bùi Quốc Tuấn

Tên luận án: Hoạt động phòng ngừa tội phạm cướp giật tài sản trên tuyến giao thông đường bộ các tỉnh, thành phố phía Bắc.

Chuyên ngành: Tội phạm học và phòng ngừa tội phạm;

Mã số: 62.38.01.05

Họ và tên: Bùi Quốc Tuấn

Nghiên cứu sinh khóa: 20 (2015 - 2019);

Chức danh khoa học, học vị và họ tên người hướng dẫn:

1. GS. TS Trần Minh Hưởng - Học viện Cảnh sát nhân dân - Bộ Công an;

2. PGS. TS Trần Nguyên Quân - Học viện Cảnh sát nhân dân - Bộ Công an.

- Tên cơ sở đào tạo: Học viện Cảnh sát nhân dân.

Luận án có những đóng góp mới về mặt học thuật như sau:

Một là, luận án là công trình đầu tiên nghiên cứu về lý luận và thực tiễn phòng ngừa cướp giật tài sản trên tuyến giao thông đường bộ các tỉnh phía Bắc một cách toàn diện, có hệ thống và chuyên sâu. Luận án đã xây dựng được hệ thống lý luận về tội phạm và phòng ngừa cướp giật tài sản trên tuyến giao thông đường bộ của lực lượng CSHS. Đặc biệt, luận án đã nghiên cứu, đưa ra được đặc điểm phòng ngừa cướp giật tài sản trên tuyến giao thông đường bộ. Đây là những kiến thức góp phần bổ sung, hoàn thiện hệ thống lý luận về tội phạm học và phòng ngừa tội phạm ở Việt Nam.

Hai là, luận án phân tích và chỉ rõ đặc điểm tội phạm học cướp giật tài sản trên tuyến giao thông đường bộ các tỉnh phía Bắc. Đồng thời, luận án phân tích thực trạng phòng ngừa tội phạm này cũng như phân tích thực trạng quan hệ phối hợp và hợp tác quốc tế trong phòng ngừa tội phạm cướp giật tài sản trên tuyến giao thông đường bộ các tỉnh, thành phố phía Bắc của lực lượng CSHS.

Ba là, luận án đã khảo sát thực trạng và đưa ra kết quả áp dụng các biện pháp phòng ngừa cướp giật tài sản trên tuyến giao thông đường bộ các tỉnh phía Bắc của lực lượng CSHS. Qua đó, luận án đã phân tích, xác định được những ưu điểm cũng như những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế trong phòng ngừa tội phạm cướp giật tài sản trên tuyến giao thông đường bộ các tỉnh, thành phố phía Bắc của lực lượng CSHS.

Bốn là, trên cơ sở nhận thức lý luận và khảo sát, phân tích thực trạng phòng ngừa cướp giật tài sản trên tuyến giao thông đường bộ các tỉnh phía Bắc của lực lượng CSHS, luận án kiến nghị, đề xuất giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả phòng ngừa tội phạm này trong thời gian tới. Những giải pháp và đề xuất trong luận án đảm bảo cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn. Đặc biệt luận án nhấn mạnh giải pháp: Tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân tăng cường, chủ động, tích cực tự bảo quản tài sản để tránh bị đối tượng phát hiện, lợi dụng sơ hở cướp giật tài sản; không ngừng nâng cao hiệu quả tổ chức công tác điều tra cơ bản, công tác sưu tra để từ đó phát hiện các nguyên nhân, điều kiện tội phạm cũng như phát hiện, quản lý, theo dõi, tác động đối tượng có điều kiện, khả năng phạm tội để đối tượng từ bỏ ý định phạm tội hoặc hạn chế tới mức thấp nhất hậu quả tội phạm gây ra cho xã hội.

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT