Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận trong luận án của NCS Bùi Trần Cường

Tên luận án: Điều tra vụ án trộm cắp tài sản do băng nhóm thực hiện trên địa bàn thành phố Hà Nội

Chuyên ngành: Tội phạm học và phòng ngừa tội phạm.

Mã số: 62.38.01.05

Họ và tên nghiên cứu sinh: Bùi Trần Cường - Khóa 21, Hệ Không tập trung

Chức danh khoa học, học vị và họ tên người hướng dẫn:

1. GS.TS Bùi Minh Giám.

2. PGS.TS Lê Hữu Anh.

Tên cơ sở đào tạo: Học viện Cảnh sát nhân dân - Bộ Công an.

Những đóng góp mới của luận án:

Luận án là công trình khoa học nghiên cứu có hệ thống và toàn diện về điều tra vụ án trộm cắp tài sản do băng nhóm thực hiện với những điểm mới sau đây:

1. Góp phần bổ sung, hoàn thiện những vấn đề lý luận về điều tra vụ án trộm cắp tài sản do băng nhóm thực hiện như: khái niệm, đặc điểm, những vấn đề phải chứng minh trong vụ án trộm cắp tài sản do băng nhóm thực hiện, phương pháp điều tra vụ án trộm cắp tài sản do băng nhóm thực hiện và mối quan hệ phối hợp giữa các lực lượng trong quá trình điều tra loại án này.

2. Khảo sát, đánh giá một cách hệ thống, toàn diện thực trạng điều tra vụ án trộm cắp tài sản do băng nhóm thực hiện theo chức năng của lực lượng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hà Nội từ năm 2008 đến năm 2017; phân tích rõ ưu điểm, hạn chế, thiếu sót, đặc biệt là những nguyên nhân của những hạn chế, thiếu sót.

3. Luận án đưa ra các dự báo tình tội phạm trộm cắp tài sản do băng nhóm thực hiện, những yếu tố tác động đến điều tra các vụ án trộm cắp tài sản do băng nhóm thực hiện của lực lượng lượng Cảnh sát hình sự trong thời gian tới và đề xuất những giải pháp nâng cao hiệu quả công tác này trên địa bàn nghiên cứu./.

 

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT