Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận trong luận án của NCS Bun Phêng Khếm Ma Ny

Đề tài luận án: “Hỏi cung bị can trong điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản của công dân tại cộng hòa dân chủ nhân dân Lào"

Chuyên ngành: Tội phạm học và điều tra tội phạm.

Mã số: 62. 38. 70. 01

Họ tên nghiên cứu sinh: Bun Phêng Khếm Ma Ny  - khóa 2011.

Người hướng dẫn khoa học: GS,TS. Trần Phương Đạt

Tên cơ sở đào tạo: Học viện Cảnh sát nhân dân

Những đóng góp mới của luận án:

1. Xây dựng hệ thống lý luận về hỏi cung bị can tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản của công dân tại Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào: Khái niệm, nhiệm vụ, nguyên tắc, đặc điểm, các giai đoạn và Phương pháp, chiến thuật hỏi cung bị can tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản của công dân.

2. Từ kết quả khảo sát thực tế cho thấy: Tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản của công dân ở Lào ngày càng tăng, thủ đoạn hoạt động của bọn tội phạm này rất tinh vi hàng năm gây hậu quả thiệt cho tài sản của công dân rất lớn và có tác động ảnh hưởng tiêu cực đến chính sách phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Việc phòng ngừa và điều tra khám phá có hiệu quả loại tội phạm này đang đặt ra có tính cấp bách và cần thiết.

3. Đề xuất giải pháp hoàn thiện lý luận về phương pháp, chiến thuật hỏi cung bị can trong điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản của công dân. Vận dụng linh hoạt, sáng tạo các phương pháp, chiến thuật hỏi cung bị can về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản của công dân trong một số tình huống bị can từ chối khai báo hoặc cố tình khai báo sai. Cần đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa hoạt động hỏi cung bị can  về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản của công dân với các hoạt động điều tra khác trong quá trình điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản của công dân. Nâng cao hiệu quả khai thác sử dụng các biện pháp nghiệp vụ trinh sát trong hỗ trợ cho việc hỏi cung bị can về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản của công dân. Phát huy hơn nữa vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của thủ trưởng Cơ quan điều tra trong hỏi cung bị can về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản của công dân và đồng thời tăng cường hoạt động thanh tra pháp luật  của cơ quan điều tra các cấp nhằm phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm trong hỏi cung bị can. Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ điều tra viên đảm bảo đủ số lượng, có bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp, giỏi về pháp luật, chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu điều tra tội phạm nói chung và hỏi cung bị can tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản của công dân nói riêng. Đầu tư cơ sở vật chất, trang bị phương tiện kỹ thuật phục vụ cho công tác hỏi cung bị can nói chung và bị can về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản của công dân nói riêng. Nhằm phục vụ cho hoạt động điều tra thu thập chứng cứ để chứng minh người phạm tội và hành vi phạm tội trước pháp luật.

4. Đề xuất bẩy giải pháp để nâng cao hiệu quả của hoạt động hỏi cung bị can trong điều tra vụ án lừa đảo chiêm đoạt tài sản của công dân của lực lượng Cảnh sát kinh tế Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào.

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT