Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận trong luận án của NCS Cấn Xuân Dũng

Tên luận án: Hoạt động nghiệp vụ trinh sát phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm cướp tài sản có sử dụng vũ khí của lực lượng Cảnh sát hình sự Công an các tỉnh, thành phố phía Bắc.

Chuyên ngành: Tội phạm học và phòng ngừa tội phạm Mã số: 62.38.01.05

Họ và tên nghiên cứu sinh Cấn Xuân Dũng Khóa: 22

Chức danh khoa học, học vị và họ tên người hướng dẫn:

HD 1. PGS.TS Hoàng Anh Tuấn;

HD 2. PGS.TS Nguyễn Hoàng Minh.

Tên cơ sở đào tạo: Học viện Cảnh sát nhân dân, Bộ Công an.

Những đóng góp mới của luận án:

1. Luận án là công trình khoa học nghiên cứu chuyên sâu, toàn diện, có hệ thống về hoạt động nghiệp vụ trinh sát phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm cướp tài sản có sử dụng vũ khí. Kết quả nghiên cứu luận án góp phần hoàn thiện lý luận về hoạt động nghiệp vụ trinh sát phong phòng ngừa tội phạm nói chung và tội phạm cướp tài sản có sử dụng vũ khí nói riêng, bao gồm: nội dung, phương pháp, chủ thể, quan hệ phối hợp trong tổ chức hoạt động nghiệp vụ trinh sát phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm cướp tài sản có sử dụng vũ khí. Luận án xây dựng được các khái niệm: Tội phạm cướp tài sản có sử dụng vũ khí; Hoạt động ngăn chặn tội phạm cướp tài sản có sử dụng vũ khí và Hoạt động nghiệp vụ trinh sát trong phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm cướp tài sản có sử dụng vũ khí.

2. Luận án đã làm sáng tỏ đặc điểm tội phạm học nổi bật của tội phạm cướp tài sản có sử dụng vũ khí, đặc điểm của người bị hại trong vụ án cướp tài sản có sử dụng vũ khí trên địa bàn các tỉnh, thành phố phía Bắc thời gian qua, giúp cho lực lượng Cảnh sát hình sự nhận diện đúng đặc điểm của đối tượng phạm tội và người bị hại để có biện pháp phòng ngừa hiệu quả.

3. Luận án đã đánh giá một cách khách quan thực trạng hoạt động nghiệp vụ trinh sát phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm cướp tài sản có sử dụng vũ khí của lực lượng Cảnh sát hình sự Công an các tỉnh, thành phố phía Bắc, đưa ra những nhận xét về hạn chế, thiếu sót và nguyên nhân của hạn chế, thiếu sót trong tổ chức hoạt động nghiệp vụ trinh sát phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm cướp tài sản có sử dụng vũ khí. Những kết luận có cơ sở khoa học của luận án, mang lại giá trị để Công an các đơn vị, địa phương nghiên cứu, vận dụng, đưa ra các phương án, kế hoạch để khắc phục những điểm yếu, những mặt tồn tại trong hoạt động nghiệp vụ trinh sát phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm cướp tài sản có sử dụng vũ khí. Từ đó, tác giả xây dựng được hệ thống các giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động nghiệp vụ trinh sát phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm cướp tài sản có sử dụng vũ khí của lực lượng Cảnh sát hình sự Công an các tỉnh, thành phố phía Bắc trong thời gian tiếp theo./.

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT