Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận trong luận án của NCS Đàm Văn Thủy​

Tên đề tài luận án: “Chuyên án trinh sát đấu tranh với tội phạm vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy của lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh, thành phố vùng Đông Bắc”

Chuyên ngành: Tội phạm học và phòng ngừa tội phạm

Mã số: 62.38.01.05

Họ tên:  Đàm Văn Thủy Nghiên cứu sinh Khoá: 19, Hệ không tập trung.

Chức danh khoa học, học vị và họ tên người hướng dẫn:

HD1: PGS. TS Trần Vi Dân

HD2: TS Nguyễn Anh Tuấn

Tên cơ sở đào tạo: Học viện Cảnh sát nhân dân, Bộ Công an

Những đóng góp mới của luận án:

1. Đây là công trình đầu tiên với tư cách một luận án tiến sĩ nghiên cứu chuyên sâu về chuyên án trinh sát đấu tranh với tội phạm vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy của lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy trên phương diện chuyên ngành Tội phạm học và phòng ngừa tội phạm của lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an các tỉnh, thành phố vùng Đông Bắc.

2. Luận án đã nghiên cứu làm rõ những vấn đề lý luận về công tác chuyên án trinh sát đấu tranh với tội phạm vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy của lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, như: Xây dựng khái niệm tội vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy, đặc điểm pháp lý tội phạm vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy; khái niệm, đặc điểm, nhiệm vụ của chuyên án trinh sát đấu tranh với tội phạm vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy; các giai đoạn đấu tranh chuyên án trinh sát với tội phạm vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy; lãnh đạo và chỉ đạo chuyên án trinh sát đấu tranh với tội phạm vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy và quan hệ phối hợp với các lực lượng trong đấu tranh chuyên án trinh sát với tội phạm vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy.

3. Luận án tiến hành khảo sát đánh giá về thực trạng tình hình tội phạm vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy và chuyên án trinh sát đấu tranh với tội phạm vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy của lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an các tỉnh, thành phố vùng Đông Bắc từ năm 2008 đến hết năm 2017. Luận án đi sâu nghiên cứu, đánh giá đúng thực trạng công tác­ đấu tranh chuyên án trinh sát với tội phạm vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy của lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an các tỉnh, thành phố vùng Đông Bắc như: Tình hình xác lập chuyên án trinh sát đấu tranh với tội phạm vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy; tổ chức đấu tranh chuyên án trinh sát với tội phạm vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy. Chỉ rõ những kết quả đã đạt được, hạn chế, thiếu sót và nguyên nhân.

4. Từ các vấn đề đã tổng hợp, phân tích về thực tiễn, luận án đã đưa ra những dự báo về xu hướng vận động của tội phạm này trong thời gian tới. Đồng thời, kiến nghị đề xuất được các giải pháp cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả công tác­ đấu tranh chuyên án trinh sát đấu tranh với tội phạm vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy của lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an các tỉnh, thành phố vùng Đông Bắc.

 

 

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT