Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận trong luận án của NCS Đặng Minh Tiến

Tên đề tài luận án: Điều tra vụ án vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường thủy khu vực Tây Nam Bộ.

Chuyên ngành: Tội phạm học và phòng ngừa tội phạm;

Mã số: 62.38.01.05

Họ và tên nghiên cứu sinh:        Đặng Minh Tiến;         Khóa 19; Hệ: không tập trung.

Chức danh khoa học, học vị và họ tên người hướng dẫn:

1. PGS.TS Đức Trung

2. TS. Phạm Đăng Quyền

Tên cơ sở đào tạo: Học viện Cảnh sát nhân dân.

Những đóng góp mới của luận án:

1. Góp phần bổ sung, hoàn thiện những vấn đề lý luận về điều tra vụ án vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường thủy như: khái niệm, những vấn đề phải chứng minh trong vụ án vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường thủy; khái niệm, đặc điểm, nội dung điều tra vụ án vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường thủy và mối quan hệ phối hợp giữa các lực lượng trong quá trình điều tra loại án này.

2. Khảo sát, đánh giá một cách hệ thống, toàn diện thực trạng điều tra vụ án vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường thủy của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an cấp huyện các tỉnh, thành phố khu vực Tây Nam Bộ từ năm 2008 đến năm 2017; phân tích rõ ưu điểm, hạn chế, thiếu sót, đặc biệt là những nguyên nhân của những hạn chế, thiếu sót.

3. Luận án đưa ra các dự báo tình hình tội phạm vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường thủy, những yếu tố tác động đến điều tra các vụ án vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường thủy của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an cấp huyện các tỉnh, thành phố khu vực Tây Nam Bộ trong thời gian tới và đề xuất một số giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả công tác này trên địa bàn nghiên cứu.

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT