Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận trong luận án của NCS Đặng Thị Quyên

Tên đề tài luận án: “Quản lý, giáo dục trẻ em vi phạm pháp luật tại cộng đồng dân cư theo chức năng của lực lượng Công an cơ sở trên địa bàn các tỉnh, thành phố đồng bằng sông Hồng”.

Chuyên ngành: Quản lý nhà nước về an ninh, trật tự.

Mã số: 62.86.01.09 

Họ tên nghiên cứu sinh: Đặng Thị Quyên                         Khóa 20.

Người hướng dẫn khoa học: GS.TS Phạm Ngọc Hà

Tên cơ sở đào tạo: Học viện Cảnh sát nhân dân.

Những đóng góp mới của luận án:

1. Nghiên cứu tổng quan tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước có liên quan đến đề tài luận án về quản lý, giáo dục trẻ em VPPL.

2. Nghiên cứu làm rõ nhận thức về trẻ em, trẻ em VPPL và lý luận về quản lý, giáo dục trẻ em VPPL của lực lượng Công an cơ sở.

3. Nghiên cứu, khảo sát, phân tích về tình trạng trẻ em VPPL, đánh giá thực trạng quản lý, giáo dục trẻ em VPPL của lực lượng Công an cơ sở. Đánh giá kết quả đã đạt được, những hạn chế, thiếu sót và nguyên nhân của những hạn chế, thiếu sót trong quản lý, giáo dục trẻ em VPPL của lực lượng này.

4. Phân tích đưa ra các dự báo và xây dựng các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, giáo dục trẻ em VPPL tại cộng đồng dân cư theo chức năng của lực lượng Công an cơ sở.

 

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT