Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận trong luận án của NCS Đặng Trọng Cường

Tên luận án: Điều tra tội phạm tham ô tài sản trong lĩnh vực ngân hàng của lực lượng Cảnh sát kinh tế

Chuyên ngành: Tội phạm học và phòng ngừa tội phạm

Mã số: 62.38.01.05

Họ và tên nghiên cứu sinh: Đặng Trọng Cường - Khóa 18

Hệ:  Không tập trung

Chức danh khoa học, học vị và họ tên người hướng dẫn:

HD1: PGS, TS Hoàng Văn Trực

HD2: GS, TS Nguyễn Xuân Yêm

Tên cơ sở đào tạo: Học viện Cảnh sát nhân dân - Bộ Công an.

Những đóng góp mới của luận án:

Luận án là công trình khoa học nghiên cứu có hệ thống và toàn diện về hoạt động điều tra tội phạm tham ô tài sản trong lĩnh vực ngân hàng của lực lượng Cảnh sát kinh tế với những điểm mới sau đây:

1. Luận án làm rõ đặc trưng cơ bản của tội phạm tham ô tài sản trong lĩnh vực ngân hàng; làm rõ những vấn đề lý luận cơ bản về điều tra tội phạm tham ô tài sản trong lĩnh vực ngân hàng của lực lượng Cảnh sát kinh tế.

2. Đánh giá thực trạng tình hình tội phạm tham ô tài sản trong lĩnh vực ngân hàng và thực trạng điều tra tội phạm tham ô tài sản trong lĩnh vực ngân hàng của lực lượng CSKT từ năm 2005 đến hết năm 2016. Trên cơ sở đó đánh giá, nhận xét nêu bật được những kết quả đạt được, những tồn tại những khó khăn cần khắc phục; đồng thời chỉ ra được nguyên nhân của những khó khăn, vướng mắc đó.

3. Luận án phân tích đưa ra một số dự báo về diễn biến tình hình tội phạm tham ô tài sản trong lĩnh vực ngân hàng thời gian tới và đề xuất một số giải pháp có tính khoa học giúp cho lực lượng Cảnh sát kinh tế có cơ sở lý luận và thực tiễn để đấu tranh phòng chống tội phạm tham ô trong lĩnh vực ngân hàng đạt hiệu quả. Lý luận và thực tiễn của đề tài góp phần xây dựng hoàn thiện quy định về hoạt động điều tra tội phạm tham ô tài sản trong lĩnh vực ngân hàng của lực lượng Cảnh sát kinh tế.

4. Về thực tiễn, kết quả đề tài luận án giúp lực lượng Cảnh sát kinh tế Công an các địa phương có điều kiện nắm vững tình hình tội phạm tham ô tài sản trong lĩnh vực ngân hàng, những vấn đề phức tạp nảy sinh, kết quả các biện pháp điều tra mà lực lượng Cảnh sát kinh tế đã tiến hành. Trên cơ sở đó điều chỉnh, cải tiến nội dung, các biện pháp điều tra cho phù hợp với thực tiễn yêu cầu công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm. Đồng thời kết quả nghiên cứu, nhất là các định hướng, giải pháp giúp Công an các địa phương có thể khai thác áp dụng, khắc phục những tồn tại, thiếu sót, từng bước nâng cao hiệu quả hoạt động điều tra tội phạm tham ô tài sản trong lĩnh vực ngân hàng của lực lượng Cảnh sát kinh tế giai đoạn hiện nay.

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT