Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận trong luận án của NCS Đào Việt Long

Tên luận án: Tuần tra, kiểm soát của lực lượng Cảnh sát giao thông đối với hoạt động vận tải hành khách bằng ô tô trên tuyến quốc lộ các tỉnh, thành phố miền Bắc Việt Nam

Chuyên ngành: Quản lý nhà nước về An ninh trật tự

Mã số: 62.86.01.09

Họ và tên nghiên cứu sinh: Đào Việt Long - Khóa 21, Hệ không tập trung

Chức danh khoa học, học vị và họ tên người hướng dẫn:

1. GS. TS Phạm Ngọc Hà

2. PGS.TS Hoàng Đình Ban

Tên cơ sở đào tạo: Học viện Cảnh sát nhân dân - Bộ Công an.

Những đóng góp mới của luận án:

Luận án là công trình khoa học nghiên cứu có hệ thống và toàn diện về công tác tuần tra, kiểm soát của lực lượng Cảnh sát giao thông đối với hoạt động vận tải hành khách bằng ô tô trên tuyến quốc lộ với những điểm mới sau đây:

1. Luận án góp phần bổ sung, hoàn thiện những vấn đề lý luận liên quan đến hoạt động Tuần tra, kiểm soát của lực lượng Cảnh sát giao thông, nhất là lý luận về hoạt động tuần tra, kiểm soát đối với hoạt động vận tải hành khách bằng ô tô theo tuyến cố định trên tuyến quốc lộ.

2. Luận án đã khảo sát, đánh giá đặc điểm, tình hình các yếu tố có liên quan và thực trạng hoạt động tuần tra, kiểm soát đối với hoạt động vận tải hành khách bằng ô tô theo tuyến cố định trên tuyến quốc lộ của lực lượng Cảnh sát giao thông. Tổng kết những kết quả đã đạt được, những hạn chế, thiếu sót trong hoạt động tuần tra, kiểm soát của lực lượng Cảnh sát giao thông các tỉnh, thành phố miền Bắc Việt Nam

3. Luận án đã có những dự báo khoa học về các yếu tố tác động đến công tác tuần tra, kiểm soát của lực lượng Cảnh sát giao thông đối với hoạt động vận tải hành khách bằng ô tô theo tuyến cố định trên tuyến quốc lộ các tỉnh, thành phố miền Bắc Việt Nam trong thời gian tới. Trên cơ sở đó, xây dựng hệ thống giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả công tác này của lực lượng Cảnh sát giao thông.

 

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT