Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận trong luận án của NCS Đinh Mạnh Toàn

Tên đề tài luận án: Phòng ngừa tội phạm của lực lượng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

Chuyên ngành: Tội phạm học và điều tra tội phạm.

Mã số:              62.38.70.01

Họ và tên:         Đinh Mạnh Toàn         Nghiên cứu sinh khóa: 16

Chức danh khoa học, học vị và họ tên người hướng dẫn:

1. TS. Nguyễn Xuân Thủy

2. PGS.TS Trần Hải Âu

Tên cơ sở đào tạo:        Học viện Cảnh sát nhân dân - Bộ Công an.

Những đóng góp mới của luận án:

1. Luận án góp phần hoàn thiện, hệ thống hóa những vấn đề lý luận về phòng ngừa tội phạm của lực lượng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội. Đã xây dựng, bổ sung khái niệm, đặc điểm, cơ sở pháp lý, nội dung, biện pháp và quan hệ phối hợp trong phòng ngừa tội phạm của lực lượng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.

2. Luận án đánh giá tình hình đặc điểm có liên quan một cách có hệ thống, toàn diện như: Tình hình đặc điểm địa lý, dân cư; tình hình kinh tế, xã hội; tình hình an ninh trật tự; tình hình tổ chức lực lượng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội. Đồng thời, luận án đã đánh giá thực trạng phòng ngừa tội phạm của lực lượng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội. Đánh giá kết quả đạt được; hạn chế, thiếu sót và tìm ra những nguyên nhân của hạn chế, thiếu sót trong phòng ngừa tội phạm của lực lượng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.

3. Luận án đưa ra các dự báo khoa học về các yếu tố tác động đến phòng ngừa tội phạm của lực lượng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội trong thời gian tới, trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp khoa học, thiết thực, khả thi nhằm nâng cao hiệu quả phòng ngừa tội phạm của lực lượng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.

Những vấn đề rút ra trong luận án có giá trị khoa học, có thể sử dụng trong quá trình nghiên cứu, giảng dạy, biên soạn giáo trình, tài liệu tham khảo trong các trường Công an nhân dân.

 

 

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT