Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận trong luận án của NCS Đỗ Hương Cúc

Tên đề tài luận án: Phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật trong lĩnh vực xuất bản theo chức năng của lực lượng Công an nhân dân

Chuyên ngành: Tội phạm học và phòng ngừa tội phạm

Mã số: 62.38.01.05

Họ tên nghiên cứu sinh: Đỗ Hương Cúc          Khóa: 17

Chức danh khoa học, học vị và họ tên người hướng dẫn khoa học:

Người hướng dẫn khoa học 1: GS. Nguyễn Thiện Phú

Người hướng dẫn khoa học 2: PGS, TS Trần Hải Âu

Tên cơ sở đào tạo: Học viện Cảnh sát nhân dân, Bộ Công an

Đề tài luận án được nghiên cứu có hệ thống và toàn diện về Phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật theo chức năng của lực lượng Công an nhân dân.

Những đóng góp mới của đề tài được thể hiện ở các nội dung sau:

- Luận án là công trình đầu tiên nghiên cứu có hệ thống dưới góc độ tội phạm học về phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật trong lĩnh vực xuất bản, đặc biệt là khái quát đưa ra khái niệm tội phạm và VPPL trong lĩnh vực xuất bản; khái niệm, cơ sở pháp lý, nội dung biện pháp phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật trong lĩnh vực xuất bản theo chức năng của lực lượng công an nhân dân..

- Khảo sát, đánh giá một cách toàn diện có chiều sâu thực trạng tội phạm, VPPL và công tác phòng ngừa tội phạm và VPPL trong lĩnh vực xuất bản theo chức năng của lực lượng CAND.

- Đưa ra được dự báo tình hình và các yếu tố tác động đến hoạt động phòng ngừa tội phạm và VPPL trong lĩnh vực xuất bản; hệ thống các giải pháp đồng bộ, có tính khả thi nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động phòng ngừa tội phạm và VPPL trong lĩnh vực xuất bản theo chức năng của lực lượng CAND.

 

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT