Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận trong luận án của NCS Đỗ Thị Mai Hương

Tên luận án: Thu thập, đánh giá và sử dụng chứng cứ trong điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo chức năng của lực lượng Cảnh sát hình sự.

Chuyên ngành: Tội phạm học và phòng ngừa tội phạm Mã số: 9.38.01.05

Họ và tên nghiên cứu sinh: Đỗ Thị Mai Hương        Khóa: 22

Chức danh khoa học, học vị và họ tên người hướng dẫn: 
1. PGS. TS Trần Nguyên Quân; 
2. PGS. TS Trần Hữu Ứng.

Tên cơ sở đào tạo: Học viện Cảnh sát nhân dân, Bộ Công an.

Những đóng góp mới của luận án:

1. Luận án là công trình khoa học nghiên cứu, đánh giá một cách hệ thống và toàn diện trên cả phương diện lý luận và thực tiễn về thu thập, đánh giá và sử dụng chứng cứ trong điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo chức năng của lực lượng Cảnh sát hình sự. Trong đó, có những vấn đề lần đầu tiên được đề cập như: đặc điểm vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đặc điểm hoạt động thu thập, đánh giá và sử dụng chứng cứ trong điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo chức năng của lực lượng Cảnh sát hình sự... 

2. Luận án đã chỉ rõ những đặc điểm có tính quy luật tác động đến thu thập, đánh giá và sử dụng chứng cứ trong điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo chức năng của lực lượng Cảnh sát hình sự.

3. Luận án đã phân tích, làm rõ thực trạng thu thập, đánh giá và sử dụng chứng cứ trong điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo chức năng của lực lượng Cảnh sát hình sự trong khoảng thời gian 10 năm gần đây; xác định rõ những ưu điểm, hạn chế và nguyên nhân của hạn chế đó.

4. Dự báo một số vấn đề mới liên quan đến thu thập, đánh giá và sử dụng chứng cứ của lực lượng Cảnh sát hình sự; kết hợp với những vấn đề lý luận và thực tiễn đã khảo sát, luận án đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thu thập, đánh giá và sử dụng chứng cứ trong điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo chức năng của lực lượng Cảnh sát hình sự trong thời gian tới.

 

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT