Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận trong luận án của NCS Đuông Chăn Vông Vi Xay

Đề tài luận án:  Hỏi cung bị can trong điều tra vụ án giết người ở nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào

Chuyên ngành: Tội phạm học và Phòng ngừa tội phạm       Mã số: 62. 38. 01. 05

Họ tên nghiên cứu sinh: Đuông Chăn Vông Vi Xay        Khóa: 21 (2016 - 2019)

Người hướng dẫn khoa học:

HD1: GS.TS Đường Minh Giới;

HD2: PGS.TS Trần Nguyên Quân.

Tên cơ sở đào tạo: Học viện Cảnh sát nhân dân - Bộ Công an

Những đóng góp mới của luận án:

1. Luận án đã hệ thống, phân tích làm sáng tỏ nhận thức về tội phạm giết người, bị can trong vụ án giết người: Khái niệm, đặc điểm pháp lý tội phạm giết người; khái niệm, đặc điểm tâm lý của bị can trong vụ án giết người. Phân tích rõ những vấn đề lý luận về hỏi cung bị can trong điều tra vụ án giết người của lực lượng Cảnh sát điều tra - xét hỏi như: Khái niệm, đặc điểm, nhiệm vụ, trình tự tổ chức tiến hành hỏi cung bị can; phương pháp, chiến thuật và quan hệ phối hợp lực lượng hỏi cung bị can vụ án giết người của lực lượng Cảnh sát điều tra - xét hỏi ở nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào.

2. Khảo sát tình hình tội phạm giết người, bị can của vụ án giết người và đặc điểm hình sự của tội phạm giết người. Khảo sát thực trạng, tổ chức, tiến hành hỏi cung bị can  trong điều tra vụ án giết người của lực lượng Cảnh sát điều tra - xét hỏi ở nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, trong thời gian từ năm 2009 đến hết năm 2017; chỉ rõ những ưu điểm cũng như hạn chế, khó khăn, vướng mắc của hoạt động hỏi cung bị can trong điều tra vụ án giết người.

3. Trên cơ sở lý luận và thực trạng hoạt động hỏi cung bị can trong điều tra vụ án giết người đã được nghiên cứu, phân tích, luận án đưa ra dự báo khoa học về vấn đề nghiên cứu và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động hỏi cung bị can trong điều tra vụ án giết người của lực lượng Cảnh sát điều tra - xét hỏi ở nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào thời gian tới.

                                                            

 

 

 

 

 

 

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT