Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận trong luận án của NCS Dương Văn Hiếu

Tên đề tài luận án: Hoạt động của lực lượng Cảnh sát khu vực trong quản lý nhà nước về an ninh, trật tự trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

Chuyên ngành: Quản lý nhà nước về an ninh trật tự      Mã số: 62.86.01.09

Họ và tên: Dương Văn Hiếu.

Người hướng dẫn khoa học:

                        - Giáo sư, Tiến sĩ:  Tô Lâm

                        - Giáo sư, Tiến sĩ:  Nguyễn Xuân Yêm

Tên cơ sở đào tạo: Học viện Cảnh sát nhân dân

Những cống hiến mới của đề tài luận án tiến sĩ:

Đây là công trình đầu tiên nghiên cứu có tính hệ thống và liên quan trực tiếp về công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự trên địa bàn Hà Nội theo chức năng của lực lượng Cảnh sát khu vực. Đề tài đã tập trung phân tích trên bốn vấn đề cơ bản dưới đây:

1. Đã tổng hợp hệ thống các vấn đề lý luận liên quan đến công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự theo chức năng của lực lượng Cảnh sát khu vực. Luận án đã tìm hiểu một số tác phẩm của các tác giả trên thế giới và Việt Nam có nội dung liên quan đến nội dung của luận án.

2. Phân tích rõ nét về tình hình đặc điểm có liên quan, tình hình an ninh, trật tự; thực trạng dân cư và cư trú; tình hình tổ chức, biên chế của Cảnh sát khu vực trên địa bàn Hà Nội từ năm 2007 đến cuối tháng 6/2016, tình hình công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự. Đã chỉ ra khái quát những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế đó.

3. Dự báo các vấn đề có liên quan đến công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự theo chức năng của lực lượng Cảnh sát khu vực trên địa bàn Hà Nội. Luận án đã đưa ra những giải pháp, kiến nghị thích hợp nhằm phục vụ hiệu quả hơn trong nâng cao chất lượng công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự theo chức năng của lực lượng Cảnh sát khu vực trong thời gian tới.

4. Kết quả nghiên cứu của luận án có thể áp dụng vào hoạt động nghiên cứu, giảng dạy, học tập, biên soạn giáo trình, tài liệu học tập trong ngành Cảnh sát nhân dân. Luận án có thể được vận dụng để nâng cao chất lượng của công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự theo chức năng của lực lượng Cảnh sát khu vực tại Hà Nội và các địa phương khác trong cả nước.

.

 

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT