Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận trong luận án của NCS Dương Văn Hùng

Tên luận án: Hỏi cung bị can trong điều tra vụ án giết người, cướp tài sản.

Chuyên ngành: Tội phạm học và phòng ngừa tội phạm  Mã số: 9.38.01.05

Họ và tên nghiên cứu sinh: Dương Văn Hùng          Khóa: 21

Chức danh khoa học, học vị và họ tên người hướng dẫn:
HD1: PGS.TS Đỗ Cảnh Thìn;
HD2: PGS.TS Bùi Tiến Sỹ.


Tên cơ sở đào tạo: Học viện Cảnh sát nhân dân, Bộ Công an.

Những đóng góp mới của luận án:

1. Luận án đã hệ thống, phân tích làm sáng tỏ nhận thức về lý luận hỏi cung bị can trong điều tra đối với loại án đặc biệt nghiêm trọng là án giết người, cướp tài sản. Đặc biệt luận án đã khái quát làm rõ khái niệm hỏi cung bị can, những nội dung cần làm rõ và đặc điểm đặc trưng của hỏi cung bị can trong điều tra vụ án giết người, cướp tài sản. Đồng thời, luận án đã phân tích làm rõ trình tự tiến hành hỏi cung bị can trong điều tra vụ án giết người, cướp tài sản.

2. Luận án đã khảo sát, đánh giá thực trạng tổ chức và tiến hành hỏi cung bị can trong điều tra vụ án giết người, cướp tài sản thời gian qua. Đặc biệt luận án đã làm rõ những chiến thuật hỏi cung bị can được áp dụng gắn với các tình huống hỏi cung phát sinh trong thực tiễn điều tra vụ án giết người, cướp tài sản như bị can thành khẩn khai báo, bị can từ chối khai báo, bị can khai báo gian dối bằng phương pháp nghiên cứu điển hình hồ sơ vụ án kết hợp với phương pháp điều tra xã hội học.

3. Luận án đã hệ thống, khái quát và đưa ra nhận xét, đánh giá về ưu điểm và kết quả đạt được trong thực tiễn hoạt động hỏi cung bị can trong điều tra vụ án giết người, cướp tài sản. Đồng thời, luận án chỉ rõ những hạn chế, thiếu sót và nguyên nhân của hạn chế, thiếu sót khi hỏi cung bị can trong điều tra vụ án giết người, cướp tài sản. Những đánh giá này là khách quan, có tính khái quát cao giúp cho việc nhận thức về hoạt động này sâu sắc, sát với thực tiễn.

4. Luận án đưa ra những dự báo mang tính khoa học, sát với xu hướng hoạt động của loại đối tượng gây án trong các vụ án giết người, cướp tài sản cũng như những tác động, ảnh hưởng đến hỏi cung bị can. Luận án đã đề xuất các giải pháp nhằm giúp điều tra viên nâng cao hiệu quả hỏi cung bị can trong điều tra vụ án giết người, cướp tài sản. Các giải pháp được đề xuất là xác đáng, phù hợp với tình hình thực tiễn và có tính khả thi cao. Đây là những giải pháp chưa được đề cập trong các công trình nghiên cứu đã được công bố.

 

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT