Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận trong luận án của NCS Hà Đức Dũng

Tên luận án: Điều tra tội phạm tham ô tài sản trong các doanh nghiệp Nhà nước theo chức năng của lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu.

Chuyên ngành: Tội phạm học và phòng ngừa tội phạm Mã số: 9.38.01.05

Họ và tên nghiên cứu sinh: Hà Đức Dũng        Khóa: 2015

Chức danh khoa học, học vị và họ tên người hướng dẫn:
HD1: TS Phạm Trung Hoà;
HD2: PGS. TS Hoàng Minh Thành.


Tên cơ sở đào tạo: Học viện Cảnh sát nhân dân, Bộ Công an.

Những đóng góp mới của luận án:

1. Luận án là công trình nghiên cứu toàn diện, có hệ thống và chuyên sâu về điều tra tội tham ô tài sản trong DNNN theo chức năng của lực lượng CSKT. Bao gồm một số nội dung cụ thể như: khái niệm về DNNN; khái niệm, đặc điểm của tội phạm tham ô tài sản trong DNNN; khái niệm, đặc điểm, làm rõ những vấn đề phải chứng minh, phương pháp điều tra tội phạm tham ô tài sản trong DNNN; nội dung quan hệ phối hợp của lực lượng CSKT với các lực lượng khác trong điều tra tội phạm tham ô tài sản trong DNNN,… Đây là những kiến thức góp phần bổ sung, hoàn thiện hệ thống lý luận về tội phạm học và phòng ngừa tội phạm ở Việt Nam.

2. Luận án đã phân tích làm rõ được thực trạng tình hình tội phạm tham ô tài sản trong DNNN và hoạt động điều tra tội tham ô tài sản trong DNNN theo chức năng của lực lượng CSKT từ năm 2010 - 6/2021 ở Việt Nam của lực lượng Cảnh sát kinh tế. Qua đó, luận án đã phân tích, xác định được những ưu điểm cũng như những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế trong điều tra tội tham ô tài sản trong DNNN theo chức năng của lực lượng CSKT.

3. Trên cơ sở nhận thức lý luận và khảo sát, phân tích thực trạng xác định những yếu tố tác động đến hoạt động điều tra tội tham ô tài sản trong doanh nghiệp nhà nước theo chức năng của lực lượng Cảnh sát kinh tế, luận án đã kiến nghị, đề xuất hệ thống các giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả điều tra loại tội phạm này trong thời gian tới.

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT