Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận trong luận án của NCS Hà Thị Kim Dung

Tên đề tài luận án: Khai thác tâm lý phạm nhân phạm tội trộm cắp tài sản phục vụ phòng ngừa tội phạm

Chuyên ngành: Tội phạm học và phòng ngừa tội phạm   Mã số: 62.38.01.05

Họ và tên nghiên cứu sinh:   Hà Thị Kim Dung          Khóa: 17

Chức danh khoa học, học vị và họ tên người hướng dẫn:

HD 1. GS.TS Nguyễn Hữu Duyện;

HD 2. PGS.TS Đỗ Văn Thọ.


Tên cơ sở đào tạo: Học viện Cảnh sát nhân dân - Bộ Công an

Luận án được nghiên cứu có hệ thống và toàn diện về khai thác tâm lý phạm nhân phạm tội trộm cắp tài sản phục vụ phòng ngừa tội phạm

Những đóng góp mới của luận án được thể hiện ở các nội dung sau:

1. Luận án đã bổ sung những vấn đề lý luận cơ bản về khai thác tâm lý phạm nhân phạm tội trộm cắp tài sản: Làm rõ khái niệm phạm nhân phạm tội trộm cắp tài sản; khái niệm tâm lý phạm nhân phạm tội trộm cắp tài sản; khái niệm khai thác tâm lý phạm nhân phạm tội trộm cắp tài sản; Làm rõ được đặc điểm, nội dung, hình thức, phương pháp, biện pháp khai thác tâm lý phạm nhân phạm tội trộm cắp tài sản.


2. Luận án phân tích, đánh giá khách quan, toàn diện thực trạng khai thác tâm lý phạm nhân phạm tội trộm cắp tài sản phục vụ phòng ngừa phạm nhân tái phạm trong trại giam và phòng ngừa phạm nhân phạm tội trộm cắp tài sản tái phạm sau khi chấp hành xong án phạt tù từ năm 2008 đến năm 2017; những kết quả đạt được, những hạn chế, tìm ra nguyên nhân của những hạn chế đó.

3. Luận án đã đưa ra các dự báo về tình hình phạm nhân phạm tội trộm cắp tài sản và các yếu tố ảnh hưởng đến khai thác tâm lý phạm nhân phạm tội trộm cắp tài sản trong các trại giam thuộc Bộ Công an. Trên cơ sở đó, luận án đã xây dựng những giải pháp có tính khả thi nhằm góp phần nâng cao hiệu quả khai thác tâm lý phạm nhân phạm tội trộm cắp tài sản trong các trại giam thuộc Bộ Công an trong thời gian tới.

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT