Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận trong luận án của NCS Hoàng Giang Nam

Luận án: Chuyên án truy xét trong điều tra tội phạm trộm cắp tài sản do băng nhóm gây ra.

Chuyên ngành: Tội phạm học và phòng ngừa tội phạm.

Mã số: 62.38.01.05.

Họ và tên nghiên cứu sinh: Hoàng Giang Nam

Người hướng dẫn khoa học: GS, TS Nguyễn Huy Thuật.

Cơ sở đào tạo: Học viện Cảnh sát nhân dân.

 

Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận của luận án: 

        Chuyên án truy xét trong điều tra tội phạm trộm cắp tài sản do băng nhóm gây ra là một hình thức tổ chức hoạt động hoạt động nghiệp vụ của lực lượng Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự xã hội đối với vụ án trộm cắp tài sản phức tạp, rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng, có sự tham gia phối hợp trực tiếp giữa lực lượng điều tra viên với lực lượng trinh sát và các lực lượng khác, được tiến hành bằng cách áp dụng tổng hợp các biện pháp điều tra, trinh sát; dưới sự chỉ đạo trực tiếp, tập trung, thống nhất của Trưởng Ban chuyên án, nhằm thu thập tài liệu, chứng cứ, nhanh chóng khám phá, chứng minh sự thật của vụ án.

Từ trước đến nay đây là luận án đầu tiên được nghiên cứu, đánh giá một cách chuyên sâu, có hệ thống và tương đối toàn diện về chuyên án truy xét trong điều tra tội phạm trộm cắp tài sản do băng nhóm gây ra, như việc làm rõ khái niệm băng nhóm trộm cắp tài sản, chuyên án truy xét trong điều tra tội phạm trộm cắp tài sản do băng nhóm gây ra; làm rõ thực trạng tiến hành chuyên án truy xét trong điều tra tội phạm trộm cắp tài sản do băng nhóm gây ra của lực lượng Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự xã hội; những ưu điểm, kết quả đạt được; hạn chế, khó khăn, vướng mắc; nguyên nhân của hạn chế, khó khăn, vướng mắc.

Trên cơ sở đó, luận án đã đề xuất các giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả chuyên án truy xét trong điều tra tội phạm trộm cắp tài sản do băng nhóm gây ra của lực lượng Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự xã hội trong thời gian tới. 

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT