Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận trong luận án của NCS Hoàng Hà Trung

Tên luận án: Hoạt động xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy của lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy.

Chuyên ngành: Quản lý nhà nước về an ninh trật tự Mã số: 9.86.01.09

Họ và tên nghiên cứu sinh: Hoàng Hà Trung    Khóa: 20

Chức danh khoa học, học vị và họ tên người hướng dẫn:
HD1: PGS. TS Đỗ Ngọc Cẩn; 
HD2: PGS. TS Đào Hữu Dân.


Tên cơ sở đào tạo: Học viện Cảnh sát nhân dân, Bộ Công an.

Những đóng góp mới của luận án:

- Luận án nghiên cứu, phân tích các công trình nghiên cứu ở ngoài nước, các công trình nghiên cứu trong nước và các quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực PCCC. Trên cơ sở đó, luận án đã hệ thống, hoàn thiện và phát triển lý luận về hoạt động xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực PCCC của lực lượng Cảnh sát PCCC: Phát hiện hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực PCCC thông qua kiểm tra an toàn về PCCC; thanh tra chuyên ngành về PCCC; điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy xác định có hay không hành vi vi phạm hành chính. Tiếp đó, tiến hành các thủ tục xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực PCCC từ việc đình chỉ hành vi vi phạm hành chính; lập biên bản vi phạm hành chính; xác minh tình tiết vụ vi phạm hành chính, làm rõ tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, hình thức xử phạt bổ sung, biện pháp khắc phục hậu quả; xác định thẩm quyền xử phạt và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính; tổ chức thực hiện quyết định xử phạt vi phạm hành chính; hoàn thiện, lưu hồ sơ vụ vi phạm hành chính. 

- Luận án phân tích, nghiên cứu đánh giá, làm rõ thực trạng hoạt động xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực PCCC của lực lượng Cảnh sát PCCC trong khoảng thời gian từ năm 2012 đến tháng 6 năm 2021. Trên cơ sở kết quả khảo sát, luận án đã làm rõ những kết quả đạt được, hạn chế, thiếu sót, nguyên nhân cơ bản trong hoạt động phát hiện hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực PCCC; hoạt động tiến hành xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực PCCC của lực lượng Cảnh sát PCCC.

- Luận án đã sử dụng phương pháp chuyên gia, phương pháp dự báo để dự báo tình hình vi phạm hành chính và tình hình xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực PCCC. Trên cơ sở những nguyên nhân và kết quả dự báo, luận án đưa ra giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực PCCC của lực lượng Cảnh sát PCCC thời gian tới.

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT