Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận trong luận án của NCS Hoàng Hữu Toản

Đề tài luận án: Hoạt động trinh sát ngoại tuyến trong điều tra tội phạm về ma túy

Mã số: 62.38.70.01

Chuyên ngành: Tội phạm học và điều tra tội phạm

Họ và tên nghiên cứu sinh: Hoàng Hữu Toản

Người hướng dẫn khoa học:

1. GS,TS. Đỗ Đình Hòa                 2. PGS, TS. Bùi Minh Trung

Cơ sở đào tạo: Học viện Cảnh sát nhân dân - Bộ Công an

Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận của luận án:

Hoạt động trinh sát ngoại tuyến trong điều tra tội phạm về ma túy là hoạt động điều tra trinh sát do trinh sát viên tiến hành theo chức năng, nhiệm vụ được giao để bí mật theo dõi, giám sát các đối tượng nhằm chủ động phát hiện, ghi nhận mọi diễn biến, biểu hiện bên ngoài của các đối tượng hoặc để phối hợp thực hiện các yêu cầu nghiệp vụ khác trong quá trình điều tra làm rõ tội phạm và người thực hiện hành vi phạm tội về ma túy theo quy định của pháp luật.


Việc nghiên cứu hoạt động trinh sát ngoại tuyến trong điều tra tội phạm về ma túy là cơ sở xây dựng các giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động này trong thời gian tới. Thực tế cho thấy, hoạt động trinh sát ngoại tuyến đã giúp hoạt động điều tra tội phạm về ma túy khám phá được nhiều đường dây tội phạm về ma túy lớn, kịp thời ngăn chặn hậu quả do tội phạm gây ra, hiệu quả hoạt động điều tra ngày càng được nâng cao, tuy nhiên cũng từ thực tiễn cho thấy hoạt động trinh sát ngoại tuyến vẫn còn bộc lộ những hạn chế, thiếu sót nhất định. Chính vì vậy, việc đảm bảo hoạt động trinh sát ngoại tuyến trong điều tra tội phạm về ma túy theo quy định của pháp luật và sự chỉ dẫn của khoa học trinh sát là một yêu cầu nhằm góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động này trong thời gian tới.


Đây là công trình nghiên cứu chuyên sâu về hoạt động trinh sát ngoại tuyến trong điều tra tội phạm về ma túy. Kết quả nghiên cứu luận án góp phần bổ sung và hoàn thiện lý luận về hoạt động trinh sát ngoại tuyến trong điều tra tội phạm về ma túy. Luận án đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động trinh sát ngoại tuyến trong điều tra tội phạm về ma túy thời gian tới

 

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT