Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận trong luận án của NCS Hoàng Lê Nam


Tên đề tài luận án: “Hoạt động của lực lượng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội trong phòng ngừa tội phạm chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt vũ khí quân dụng, vật liệu nổ”

Chuyên ngành: Tội phạm học và điều tra tội phạm. Mã số: 62.38.70.01

Họ tên: Hoàng Lê Nam. Nghiên cứu sinh khoá: 16

Người hướng dẫn khoa học: - PGS.TS Nguyễn Minh Đức

                                              - PGS.TS Trần Hải Âu

Tên cơ sở đào tạo: Học viện Cảnh sát nhân dân


Những đóng góp mới của luận án:

Đây là công trình đầu tiên nghiên cứu có hệ thống và tương đối toàn diện về hoạt động của lực lượng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội trong phòng ngừa tội phạm chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt vũ khí quân dụng, vật liệu nổ. Luận án đã làm sáng tỏ những vấn đề cơ bản sau:              

1. Đã xây dựng hệ thống những vấn đề lý luận về hoạt động của lực lượng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội trong phòng ngừa tội phạm chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt vũ khí quân dụng, vật liệu nổ.

2. Phân tích, làm rõ đặc điểm tội phạm học tội phạm chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt vũ khí quân dụng, vật liệu nổ và thực trạng hoạt động của lực lượng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội trong phòng ngừa loại tội phạm này; tổng hợp rút ra những kết quả đạt được, những hạn chế, thiếu sót và nguyên nhân của những hạn chế, thiếu sót đó.

3. Luận án đã dự báo tình hình có liên quan và đưa ra một số giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng lực lượng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội trong phòng ngừa tội phạm chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt vũ khí quân dụng, vật liệu nổ trong thời gian tới.

4. Những kết quả nghiên cứu của luận án có giá trị khoa học, có thể sử dụng trong quá trình nghiên cứu, giảng dạy, biên soạn tài liệu, giáo trình và học tập trong các trường Công an nhân dân.

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT