Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận trong luận án của NCS Hoàng Thị Thu Hà

Tên đề tài luận án: Công tác ST đối tượng hình sự là người tỉnh ngoài trên địa bàn thành phố Hà Nội

Chuyên ngành: Tội phạm học và phòng ngừa tội phạm.

Mã số: 62.38.01.05

Họ và tên nghiên cứu sinh: Hoàng Thị Thu Hà.         Khoá: 19

Chức danh khoa học, học vị và họ tên người hướng dẫn:

1. PGS.TS Bùi Văn Thịnh 

2. PGS.TS Nguyễn Văn Lan

Tên cơ sở đào tạo: Học viện Cảnh sát nhân dân.

Những đóng góp mới của luận án:

1. Luận án đã làm rõ những vấn đề lý luận liên quan đến đối tượng ST hình sự là người tỉnh ngoài và công tác ST loại đối tượng này của lực lượng Cảnh sát hình sự như: khái niệm, danh mục, hệ loại đối tượng ST hình sự là người tỉnh ngoài; khái niệm, đặc điểm, yêu cầu, nội dung, phương pháp, chế độ hồ sơ của công tác ST đối tượng hình sự là người tỉnh ngoài; phân công, phân cấp, mối quan hệ phối hợp của lực lượng Cảnh sát hình sự với các lực lượng khác trong công tác ST đối tượng hình sự là người tỉnh ngoài.

2. Luận án đã nghiên cứu, phân tích làm rõ thực trạng công tác ST đối tượng hình sự là người tỉnh ngoài trên địa bàn thành phố Hà Nội trong những năm gần đây; xác định rõ những ưu điểm, hạn chế, thiếu sót trong thực tiễn tiến hành công tác ST đối tượng hình sự là người tỉnh ngoài của lực lượng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hà Nội và lý giải nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế đó.

3. Trên cơ sở kết quả khảo sát thực tiễn, luận án đã đưa ra các dự báo về tình hình đối tượng ST hình sự là người tỉnh ngoài trên địa bàn thành phố Hà Nội và những yếu tố ảnh hưởng đến công tác ST loại đối tượng này; đồng thời xây dựng hệ thống các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác ST đối tượng hình sự là người tỉnh ngoài trên địa bàn thành phố Hà Nội trong thời gian tới.

 

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT