Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận trong luận án của NCS Hoàng Thị Thu Nga

Tên luận án: Nghiên cứu, sử dụng đặc điểm nạn nhân trong hoạt động phòng ngừa tội phạm giết người theo chức năng của lực lượng Cảnh sát hình sự.

Chuyên ngành: Tội phạm học và Phòng ngừa tội phạm Mã số: 9.38.01.05

Họ và tên nghiên cứu sinh: Hoàng Thị Thu Nga Khóa: 20

Chức danh khoa học, học vị và họ tên người hướng dẫn:
HD1: GS. TS Nguyễn Văn Cảnh; 
HD2: PGS.TS Trần Hải Âu.


Tên cơ sở đào tạo: Học viện Cảnh sát nhân dân, Bộ Công an.

Những đóng góp mới của luận án:

1. Luận án đã làm rõ và góp phần bổ sung, hoàn thiện những vấn đề lý luận về nghiên cứu, sử dụng đặc điểm nạn nhân trong phòng ngừa tội phạm giết người theo chức năng của lực lượng CSHS. Trong đó đã đưa ra một số khái niệm mới; đánh giá mục đích yêu cầu của việc nghiên cứu, sử dụng đặc điểm nạn nhân; nội dung và phương pháp tiến hành hoạt động nghiên cứu, sử dụng đặc điểm nạn nhân phục vụ công tác phòng ngừa tội phạm giết người. 

2. Trên cơ sở khảo sát, phân tích, đánh giá về thực trạng nghiên cứu,sử dụng đặc điểm nạn nhân trong hoạt động phòng ngừa tội phạm giết người của lực lượng CSHS luận án đưa ra những nhận xét về kết quả đạt được, ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân dẫn đến những hạn chế để làm cơ sở cho việc xây dựng, đề xuất giải pháp trong nghiên cứu, sử dụng đặc điểm nạn nhân phục vụ phòng ngừa tội phạm giết người của lực lượng CSHS.

3. Đưa ra dự báo tình hình tội phạm giết người; dự báo về tình hình những người có thể trở thành nạn nhân của tội phạm giết người trong thời gian tới; dự báo về nhu cầu nghiên cứu đặc điểm nạn nhân và khai thác, sử dụng kết quả nghiên cứu vào hoạt động phòng ngừa tội phạm giết người; đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả nghiên cứu, sử dụng đặc điểm nạn nhân trong hoạt động phòng ngừa tội phạm giết người của lực lượng CSHS.

 

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT