Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận trong luận án của NCS Khăm Phẳn Bun Mi Xay

Tên đề tài luận án tiến sĩ: Quản lý nhà nước về trật tự, an toàn giao thông đường bộ theo chức năng của lực lượng Cảnh sát giao thông nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào.

Chuyên ngành: Quản lý nhà nước về ANTT Mã số: 62.86.01.09

Họ và tên nghiên cứu sinh: Khăm Phẳn Bun Mi Xay        Khoá: 20 (2015 - 2019).

Chức danh khoa học, học vị và họ tên người hướng dẫn khoa học:

HD1: PGS.TS Chử Văn Chí;

HD2: PGS.TS Trần Văn Luyện.

Tên cơ sở đào tạo: Học viện Cảnh sát nhân dân.

Những đóng góp mới của luận án:

 1. Luận án làm rõ nhận thức lý luận về quản lý nhà nước về trật tự, an toàn giao thông đường bộ như khái niệm, vai trò, đặc điểm, phạm vi, đối tượng, nhiệm vụ  quản lý nhà nước về trật tự, an toàn giao thông đường bộ của lực lượng CSGT.

2. Luận án làm rõ nhận thức lý luận về quản lý nhà nước về trật tự, an toàn giao thông đường bộ theo chức năng của lực lượng Cảnh sát giao thông như nội dung phương pháp quản lý nhà nước về trật tự, an toàn giao thông đường bộ theo chức năng của lực lượng Cảnh sát giao thông.

3. Khảo sát, đánh giá thực trạng tình hình quản lý nhà nước về trật tự, an toàn giao thông đường bộ trên phạm vi cả nước Lào từ năm 2008 - 2018.

4. Khảo sát làm rõ thực trạng tiến hành  quản lý nhà nước về trật tự, an toàn giao thông đường bộ của lực lượng CSGT trên phạm vi cả nước Lào trong 11 năm trở lại (2008 - 2018).

5. Đưa ra dự báo khoa học về các yếu tố tác động đến công tác quản lý nhà nước về trật tự, an toàn giao thông đường bộ của lực lượng CSGT nước CHDCND Lào trong những năm tới.

6. Để xuất giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về trật tự, an toàn giao thông đường bộ của lực lượng CSGT nước CHDCND Lào.

 

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT