Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận trong luận án của NCS Kình Khăm PhômMạHaXay

Tên đề tài luận án: Phòng ngừa tội phạm xâm phạm trật tự, an toàn giao thông đường bộ của lực lượng Cảnh sát giao thông thủ đô Viêng Chăn

Chuyên ngành: Tội phạm học và phòng ngừa tội phạm   Mã số: 62.38.01.05

Họ tên nghiên cứu sinh: Kình Khăm PhômMạHaXay Khóa: 21 (2016 - 2019)

Chức danh khoa học, học vị và họ tên người hướng dẫn:

HD1: PGS.TS Hoàng Đình Ban;

HD2: TS. Nguyễn Thành Trung.

Tên cơ sở đào tạo: Học viện Cảnh sát nhân dân - Bộ Công an.

Những đóng góp mới của luận án:

1. Luận án đã làm rõ nhận thức lý luận về tội phạm xâm phạm trật tự, an toàn giao thông đường bộ như khái niệm, đặc điểm pháp lý của loại tội phạm này.

2. Luận án làm rõ lý luận về hoạt động phòng ngừa tội phạm xâm phạm trật tự, an toàn giao thông đường bộ theo chức năng nhiệm vụ của lực lượng Cảnh sát giao thông Lào như: nội dung, hình thức, biện pháp tiến hành hoạt động phòng ngừa tội phạm xâm phạm trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

3. Khảo sát, đánh giá thực trạng tình hình tội phạm xâm phạm trật tự, an toàn giao thông đường bộ ở thủ đô Viêng Chăn, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào từ năm 2008 đến năm 2017.

4. Khảo sát làm rõ thực trạng hoạt động phòng ngừa tội phạm xâm phạm trật tự, an toàn giao thông đường bộ của lực lượng Cảnh sát giao thông thủ đô Viêng Chăn trong 10 năm trở lại đây (2008 - 2017). 

5. Đưa ra dự báo khoa học về các yếu tố tác động đến hoạt động phòng ngừa tội phạm xâm phạm trật tự, an toàn giao thông đường bộ của lực lượng Cảnh sát giao thông thủ đô Viêng Chăn, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào trong những năm tới.

6. Đề xuất giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động phòng ngừa tội phạm xâm phạm trật tự, an toàn giao thông đường bộ của lực lượng Cảnh sát giao thông thủ đô Viêng Chăn.

 

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT