Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận trong luận án của NCS Lã Xuân Thỏa

Tên đề tài luận án: Hoạt động phòng ngừa tội phạm tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy của lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an các thành phố trực thuộc Trung ương.

Chuyên ngành: Tội phạm học và phòng ngừa tội phạm; Mã số: 62.38.01.05

Họ và tên nghiên cứu sinh: Lã Xuân Thỏa  Khóa 2012,

Cơ sở đào tạo: Học viện Cảnh sát nhân dân, Bộ Công an.

Chức danh khoa học, học vị và họ tên người hướng dẫn:

            1. GS, TS Nguyễn Minh Đức.

            2. PGS, TS Đỗ Cảnh Thìn.

Những đóng góp mới của luận án

1. Luận án đã nghiên cứu một cách có hệ thống lý luận hoạt động phòng ngừa tội phạm tổ chức sử dụng (TCSD) trái phép chất ma túy của lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm (CSĐTTP) về ma túy Công an các thành phố trực thuộc Trung ương, làm rõ nội hàm các khái niệm: thành phố trực thuộc Trung ương, tội phạm TCSD trái phép chất ma túy trên địa bàn các thành phố trực thuộc Trung ương; khái niệm, đặc điểm, cơ sở pháp lý hoạt động phòng ngừa tội phạm TCSD trái phép chất ma túy; làm rõ nội dung biện pháp và mối quan hệ phối hợp giữa lực lượng CSĐTTP về ma túy với các lực lượng khác trong phòng ngừa tội phạm TCSD trái phép chất ma túy.

2. Phân tích và chỉ rõ những đặc điểm của tội phạm TCSD trái phép chất ma túy trên địa bàn các thành phố trực thuộc Trung ương từ năm 2007 đến năm 2016 trên các mặt: Đặc điểm, tình hình tội phạm; nhân thân người phạm tội và nguyên nhân - điều kiện của tội phạm TCSD trái phép chất ma túy trên địa bàn các thành phố trực thuộc Trung ương.

3. Khảo sát, làm rõ thực trạng hoạt động phòng ngừa tội phạm TCSD trái phép chất ma túy của lực lượng CSĐTTP về ma túy Công an các thành phố trực thuộc Trung ương, nhận xét ưu điểm, hạn chế và nguyên nhân của những hạn chế trong quá trình tổ chức hoạt động phòng ngừa.

4. Luận án đã đưa ra những giải pháp góp phần nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động phòng ngừa tội phạm TCSD trái phép chất ma túy của lực lượng CSĐTTP về ma túy trên địa bàn các thành phố trực thuộc Trung ương nói riêng và cả nước nói chung trong trong thời gian tới.

BBT

 

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT