Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận trong luận án của NCS Lê Đức Minh

Tên luận án: Hợp tác quốc tế trong phòng, chống tội phạm mua bán người của lực lượng Cảnh sát nhân dân Việt Nam với lực lượng Cảnh sát các nước tiểu vùng sông Mê–Kông.

Chuyên ngành: Tội phạm học và phòng ngừa tội phạm  Mã số: 9.38.01.05

Họ và tên nghiên cứu sinh: Lê Đức Minh          Khóa: 21

Chức danh khoa học, học vị và họ tên người hướng dẫn:
HD1: GS.TS Nguyễn Minh Đức;      
HD2: TS Triệu Thị Hương.


Tên cơ sở đào tạo: Học viện Cảnh sát nhân dân, Bộ Công an.

Những đóng góp mới của luận án:

1. Luận án xây dựng và bổ sung những vấn đề lý luận cơ bản về hợp tác quốc tế trong phòng, chống tội phạm mua bán người của lực lượng Cảnh sát nhân dân Việt Nam như làm rõ khái niệm, nguyên tắc, cơ sở pháp lý, nội dung và hình thức hợp tác quốc tế.

2. Làm rõ thực trạng hợp tác quốc tế trong phòng, chống tội phạm mua bán người của lực lượng Cảnh sát nhân dân Việt Nam với lực lượng Cảnh sát các nước tiểu vùng sông Mê-Kông, xác định những kết quả đạt được, hạn chế và nguyên nhân dẫn tới những tồn tại, vướng mắc liên quan.

3. Đưa ra một số đánh giá, nhận xét, đồng thời thông qua cơ sở lý luận, thực tiễn khảo sát, luận án đề xuất một số giải pháp để giúp các cơ quan chức năng có thể vận dụng có hiệu quả công tác hợp tác quốc tế trong phòng, chống tội phạm mua bán người của lực lượng Cảnh sát nhân dân Việt Nam với lực lượng Cảnh sát các nước tiểu vùng sông Mê-Kông trong giai đoạn hiện nay. 

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT