Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận trong luận án của NCS Lê Minh Hoài

Tên luận án:“Chuyên án trinh sát đấu tranh chống tội phạm tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy của lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an các tỉnh miền Tây Nam Bộ”.

Chuyên ngành: Tội phạm học và Điều tra tội phạm.

Mã số: 62.38.01.05

Tên tác giả:Lê Minh Hoài

Người hướng dẫn khoa học:

HD 1. PGS,TS Vũ Đức Trung                 (Trường Đại học Cảnh sát nhân dân)                 

HD 2. TS Ngô Văn Tuân             (Học viện Cảnh sát nhân dân)        

Tên cơ sở đào tạo: Học viện Cảnh sát nhân dân - Bộ Công an.

Những điểm mới của luận án:

- Luận án đã góp phần xây dựng hệ thống lý luận về chuyên án trinh sát đấu tranh chống tội phạm tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy; làm rõ thêm một số vấn đề lý luận dưới góc độ tội phạm học và điều tra tội phạm như: Khái niệm, đặc điểm, nguyên tắc, nhiệm vụ và các bước tiến hành của chuyên án trinh sát đấu tranh chống tội phạm tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy của lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy.

- Phân tích đặc điểm tội phạm tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy ở miền Tây Nam Bộ và đánh giá thực trạng chuyên án trinh sát đấu tranh chống tội phạm tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy của lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an các tỉnh miền Tây Nam Bộ từ năm 2007 đến năm 2016 trên các mặt: Tổ chức lực lượng, phương tiện; thực trạng chuyên án trinh sát đấu tranh chống tội phạm tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy của lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an các tỉnh miền Tây Nam Bộ; những ưu điểm, hạn chế; nguyên nhân của những hạn chế trong chuyên án trinh sát đấu tranh chống tội phạm tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy của lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an các tỉnh miền Tây Nam Bộ.

- Dự báo tình hình tội phạm tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy và những yếu tố tác động đến chuyên án trinh sát đấu tranh chống tội phạm tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy của lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an các tỉnh miền Tây Nam Bộ và đưa ra các giải pháp nâng cao hiệu quả chuyên án trinh sát đấu tranh chống tội phạm tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy của lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an các tỉnh miền Tây Nam Bộ trong thời gian tới.

  

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT