Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận trong luận án của NCS Lê Quang Đạt

Tên luận án: Điều tra vụ án tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy do người dân tộc Mông gây ra trên địa bàn các tỉnh Tây Bắc.

Chuyên ngành: Tội phạm học và phòng ngừa tội phạm Mã số: 9.38.01.05

Họ và tên nghiên cứu sinh: Lê Quang Đạt          Khóa: 21

Chức danh khoa học, học vị và họ tên người hướng dẫn:
HD1: PGS.TS Đặng Thu Hiền;
HD2: PGS.TS Lê Huy Trí.


Tên cơ sở đào tạo: Học viện Cảnh sát nhân dân, Bộ Công an.

Những đóng góp mới của luận án:

1. Luận án góp phần bổ sung lý luận về điều tra vụ án tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy do người dân tộc Mông gây ra của lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy. Bao gồm: khái niệm, đặc điểm và những vấn đề phải chứng minh trong điều tra vụ án tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy do người dân tộc Mông gây ra. Nội dung điều tra vụ án tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy do người dân tộc Mông gây ra của lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo; quan hệ phối hợp và hợp tác quốc tế trong điều tra vụ án tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy do người dân tộc Mông gây ra.

2. Làm rõ đặc điểm hình sự của tội phạm tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy do người dân tộc Mông gây ra trên địa bàn các tỉnh Tây Bắc. Bao gồm: đặc điểm các chất ma túy; đặc điểm đối tượng người dân tộc Mông phạm tội tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy trên địa bàn các tỉnh Tây Bắc (đặc điểm về nhân thân; đặc điểm phương thức, thủ đoạn gây án).

3. Chỉ ra ưu điểm, hạn chế, thiếu sót và nguyên nhân của những hạn chế, thiếu sót trong điều tra vụ án tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy do người dân tộc Mông gây ra của lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an các tỉnh Tây Bắc.

4. Dự báo về tình hình tội phạm tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy do người dân tộc Mông gây ra trên địa bàn các tỉnh Tây Bắc và các yếu tố ảnh hưởng đến điều tra loại tội phạm này trong thời gian tới.

5. Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả điều tra vụ án tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy do người dân tộc Mông gây ra của lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an các tỉnh Tây Bắc trong thời gian tới.

 

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT