Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận trong luận án của NCS Lê Quang Sáng

Tên luận án: Phòng ngừa tội phạm vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy tổng hợp qua biên giới Việt Nam - Trung Quốc theo chức năng của lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy.

Chuyên ngành: Tội phạm học và phòng ngừa tội phạm        Mã số: 9.38.01.05

Họ và tên nghiên cứu sinh: Lê Quang Sáng     Khóa: 21

Chức danh khoa học, học vị và họ tên người hướng dẫn:
HD1: PGS. TS Chử Văn Chí;
HD2: GS. TS Bùi Minh Trung.


Tên cơ sở đào tạo: Học viện Cảnh sát nhân dân, Bộ Công an.

Những đóng góp mới của luận án:

1. Luận án là công trình đầu tiên nghiên cứu một cách có hệ thống lý luận về phòng ngừa tội phạm vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy tổng hợp qua biên giới; xây dựng khái niệm, đặc điểm, chỉ rõ cơ sở pháp lý; nội dung, biện pháp, quan hệ phối hợp và hợp tác quốc tế trong phòng ngừa tội phạm vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy tổng hợp qua biên giới của lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy.

2. Luận án đã khảo sát, phân tích tình hình có liên quan, đặc điểm tội phạm học và đánh giá đúng thực trạng tiến hành các biện pháp trong phòng ngừa chung, phòng ngừa riêng cũng như quan hệ phối hợp và hợp tác quốc tế trong phòng ngừa tội phạm vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy tổng hợp qua biên giới Việt Nam - Trung Quốc. Qua đó, phân tích làm rõ những ưu điểm cũng như những tồn tại, hạn chế và những nguyên nhân của những tồn tại hạn chế đó trong phòng ngừa tội phạm vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy tổng hợp qua biên giới Việt Nam - Trung Quốc.

3. Dựa trên cơ sở lý luận và kết quả phân tích, đánh giá thực trạng, luận án đã đưa ra dự báo về tình hình tội phạm và những yếu tố tác động đến phòng ngừa tội phạm vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy tổng hợp qua biên giới Việt Nam - Trung Quốc; đề xuất 07 giải pháp khoa học, có tính khả thi nhằm nâng cao hiệu quả phòng ngừa tội phạm vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy tổng hợp qua biên giới Việt Nam - Trung Quốc theo chức năng của lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy trong thời gian tới.

 

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT