Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận trong luận án của NCS Lê Quốc Hùng

Tên đề tài luận án: Phòng ngừa tội phạm buôn lậu trên tuyến biên giới Việt Nam - Lào theo chức năng của lực lượng Cảnh sát kinh tế.

Chuyên ngành: Tội phạm học và Phòng ngừa tội phạm      Mã số: 62.38.01.05

Họ tên nghiên cứu sinh: Lê Quốc Hùng      Khóa: 2013      

Chức danh khoa học, học vị và họ tên người hướng dẫn: GS. TS Nguyễn Xuân Yêm.

Tên cơ sở đào tạo: Học viện Cảnh sát nhân dân - Bộ Công an

Những đóng góp mới của luận án:

1. Về phương diện lý luận, kết quả của luận án góp phần bổ sung, từng bước hoàn thiện, làm phong phú thêm hệ thống lý luận về tội phạm học và phòng ngừa tội phạm nói chung và phòng ngừa tội phạm buôn lậu trên tuyến biên giới theo chức năng của lực lượng Cảnh sát kinh tế nói riêng, như: Làm rõ đặc trưng cơ bản của tội phạm buôn lậu trên tuyến biên giới; những vấn đề lý luận về phòng ngừa phạm buôn lậu trên tuyến biên giới theo chức năng của lực lượng Cảnh sát kinh tế;

2. Bằng các phương pháp nghiên cứu cụ thể, luận án đã khảo sát, phân tích, làm rõ tình hình tuyến biên giới Việt Nam - Lào và đặc điểm tội phạm học của tội phạm buôn lậu trên tuyến biên giới Việt Nam - Lào. Đánh giá khách quan thực trạng phòng ngừa tội phạm buôn lậu trên tuyến biên giới theo chức năng của lực lượng Cảnh sát kinh tế Công an các tỉnh biên giới Việt Nam - Lào từ năm 2011 đến tháng 6 năm 2020. Từ đó, rút ra những kết luận có cơ sở khoa học về nguyên nhân, điều kiện của tội phạm buôn lậu trên tuyến biên giới Việt Nam - Lào. Đồng thời cũng chỉ rõ nguyên nhân của những hạn chế, thiếu sót trong phòng ngừa tội phạm buôn lậu trên tuyến biên giới theo chức năng của lực lượng Cảnh sát kinh tế Công an các tỉnh biên giới Việt Nam - Lào;

3. Về phương diện thực tiễn, dựa trên nền tảng lý luận đã xây dựng và kết quả phân tích, đánh giá thực trạng, luận án đã đưa ra những giải pháp thiết thực trong phòng ngừa tội phạm buôn lậu trên tuyến biên giới theo chức năng của lực lượng Cảnh sát kinh tế Công an các tỉnh biên giới Việt Nam - Lào, góp phần hoàn thiện lý luận và chỉ dẫn công tác thực tiễn phòng ngừa với loại tội phạm này của lực lượng Cảnh sát kinh tế Công an các địa phương có đặc điểm tương đồng trong thời gian tới.

 

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT