Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận trong luận án của NCS Lương Đức Minh

Tên luận án: CATX trong điều tra vụ án giết người, cướp tài sản.

Chuyên ngành: Tội phạm học và phòng ngừa tội phạm  Mã số: 9.38.01.05

Họ và tên nghiên cứu sinh: Lương Đức Minh               

Chức danh khoa học, học vị và họ tên người hướng dẫn:
HD1: PGS. TS Phạm Tuấn Bình;
HD2: PGS. TS Đinh Anh Tuấn.


Tên cơ sở đào tạo: Học viện Cảnh sát nhân dân, Bộ Công an.

Những đóng góp mới của luận án:

1. Luận án nghiên cứu một cách toàn diện hệ thống lý luận và thực tiễn về CATX trong điều tra vụ án giết người, cướp tài sản. 

2. Qua kết quả nghiên cứu, luận án đã làm rõ thêm khái niệm, đặc điểm điều tra vụ án giết người, cướp tài sản; xây dựng hệ thống lý luận cơ bản về CATX trong điều tra vụ án giết người, cướp tài sản như: Khái niệm, đặc điểm, trình tự tổ chức tiến hành đấu tranh chuyên án… Đây là công trình nghiên cứu công phu đầu tiên ở cấp độ luận án tiến sĩ về CATX trong điều tra các vụ án mang cả hai tội danh giết người và cướp tài sản.

3. Khảo sát làm rõ tình hình, đặc điểm của tội phạm giết người, cướp tài sản trong thời gian qua, đồng thời làm rõ thực trạng công tác đấu tranh CATX trong điều tra vụ án giết người, cướp tài sản trên cơ sở đó xác định những kết quả đã đạt được, những hạn chế, thiếu sót và làm rõ nguyên nhân của những hạn chế, thiếu sót đó làm căn cứ để đề xuất các giải pháp.

4. Đưa ra dự báo về tình hình tội phạm giết người, cướp tài sản và các yếu tố ảnh hưởng đến công tác đấu tranh CATX trong điều tra vụ án giết người, cướp tài sản của lực lượng CSHS trong thời gian tới.

5. Đề xuất các giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh CATX trong điều tra các vụ án giết người, cướp tài sản của lực lượng CSHS trong thời gian tới.

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT