Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận trong luận án của NCS Mai Thị Lệ Quyên


Tên đề tài luận án: Phòng ngừa tội phạm sản xuất, buôn bán hàng giả trên địa bàn thành phố Hà Nội theo chức năng của lực lượng Cảnh sát nhân dân.

Chuyên ngành: Tội phạm học và Phòng ngừa tội phạm

Mã số: 62.38.01.05

Họ tên nghiên cứu sinh: Mai Thị Lệ Quyên Khóa: 19

Chức danh khoa học, học vị và họ tên người hướng dẫn khoa học:

1. PGS.TS Bùi Minh Thanh

2. PGS.TS Lê Hoài Nam

Cơ sở đào tạo: Học viện Cảnh sát nhân dân - Bộ Công an.

 

Những đóng góp mới của luận án:

Luận án nghiên cứu về hoạt động phòng ngừa tội phạm sản xuất, buôn bán hàng giả theo chức năng của lực lượng Cảnh sát kinh tế trên địa bàn thành phố Hà Nội. Vì vậy, luận án nghiên cứu để làm rõ những điểm mới sau:

Một là, bổ sung, hoàn thiện hệ thống lý luận về hoạt động phòng ngừa tội phạm sản xuất, buôn bán hàng giả theo chức năng của lực lượng Cảnh sát kinh tế như: Khái niệm, đặc điểm, cơ sở pháp lý, nội dung, biện pháp và và quan hệ phối hợp lực lượng của Cảnh sát nhân dân trong phòng ngừa tội phạm sản xuất, buôn bán hàng giả.

Hai là, phân tích đặc điểm tội phạm học, xác định rõ nguyên nhân, điều kiện phát sinh, phát triển của tội phạm sản xuất, buôn bán hàng giả trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Ba là, tổng kết, đánh giá thực trạng hoạt động phòng ngừa tội phạm sản xuất, buôn bán hàng giả trên địa bàn thành phố Hà Nội của lực lượng Cảnh sát kinh tế giai đoạn từ năm 2008 đến tháng 6 năm 2016; đánh giá một cách khách quan về hoạt động phòng ngừa tội phạm sản xuất, buôn bán hàng giả của lực lượng Cảnh sát kinh tế, Công an thành phố Hà Nội, phân tích làm rõ những ưu điểm, hạn chế và nguyên nhân của những hạn chế trong quá trình tổ chức hoạt động phòng ngừa của lực lượng Cảnh sát kinh tế.

Bốn là,dự báo một số vấn đề liên quan đến hoạt động phòng ngừa tội phạm sản xuất, buôn bán hàng giả trên địa bàn thành phố Hà Nội, từ đó đề xuất 07 nhóm giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả phòng ngừa tội phạm sản xuất, buôn bán hàng giả của lực lượng Cảnh sát kinh tế, Công an thành phố Hà Nội.

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT