Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận trong luận án của NCS Ngô Đức Toàn

Tên đề tài luận án: Công tác xác minh hiềm nghi của lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy

Chuyên ngành: Tội phạm học và Phòng ngừa tội phạm.

Mã số: 62.38.01.05

Họ tên: Ngô Đức Toàn. Nghiên cứu sinh Khoá: 20

Chức danh KH, học vị và họ tên người hướng dẫn:

1. GS, TS Trần Phương Đạt

2. GS, TS Bùi Minh Trung

Tên cơ sở đào tạo: Học viện Cảnh sát nhân dân

Những đóng góp mới của luận án:

- Luận án đã tập hợp, xây dựng luận điểm khoa học về công tác XMHN trong đấu tranh TPMT như: Khái niệm công tác xác minh hiềm nghi của lực lượng CSĐTTPMT; vai trò, đặc điểm, đối tượng, yêu cầu, nội dung, quy trình công tác XMHN; phân công, phân cấp, thẩm quyền và mối quan hệ phối hợp lực lượng trong tiến hành công tác XMHN của lực lượng CSĐTTPMT.

- Khảo sát, phân tích, đánh giá toàn diện thực trạng công tác XMHN của lực lượng CSĐTTPMT trong thời gian qua, rút ra những ưu điểm, hạn chế, thiếu sót và các nguyên nhân của những hạn chế, thiếu sót đó.

- Đưa ra các dự báo về tình hình có liên quan đến công tác xác minh hiềm nghi của lực lượng CSĐTTPMT, xây dựng các giải pháp nhằm góp phần nâng cao hiệu quả công tác XMHN của lực lượng CSĐTTPMT thời gian tới.

 

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT