Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận trong luận án của NCS Ngô Phan Nhân

Tên đề tài luận án: Thực nghiệm điều tra vụ án giết người theo chức năng của lực lượng Cảnh sát hình sự Công an các tỉnh, thành phố phía Nam
Chuyên ngành: Tội phạm học và phòng ngừa tội phạm; Mã số: 62.38.01.05
Họ tên nghiên cứu sinh: Ngô Phan Nhân; Khoá 17
Chức danh khoa học, học vị và họ tên người hướng dẫn:
1. GS, TS Nguyễn Huy Thuật
2. GS, TS Đồng Xuân Thọ

Tên cơ sở đào tạo: Học viện Cảnh sát nhân dân

Những đóng góp mới của luận án:
1. Về mặt lý luận: Bước đầu, luận án đã xây dựng lý luận về tội phạm giết người và điều tra vụ án giết người và lý luận về thực nghiệm điều tra vụ án giết người. Đáng chú ý, trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực tiễn, luận án đã xây dựng lý luận về quá trình tổ chức và tiến hành thực nghiệm điều tra vụ án giết người qua 03 giai đoạn: chuẩn bị, tiến hành và kết thúc thực nghiệm điều tra.
2. Về mặt thực tiễn: Luận án đã làm rõ tình hình, đặc điểm có liên quan đến hoạt động thực nghiệm điều tra vụ án giết người như: tình hình tội phạm giết người và kết quả điều tra xử lý; đặc điểm hình sự của tội phạm giết người trên địa bàn các tỉnh, thành phố phía Nam. Đồng thời, làm rõ thực trạng thực nghiệm điều tra vụ án giết người theo chức năng của lực lượng Cảnh sát hình sự Công an các tỉnh, thành phố phía Nam. Trên cơ sở kết quả khảo sát, luận án đã đưa ra nhận xét, đánh giá chung về những ưu điểm, hạn chế và nguyên nhân của hạn chế để khắc phục.
3. Luận án đã dự báo tình hình tội phạm giết người trên địa bàn các tỉnh, thành phố phía Nam, những yếu tố tác động đến hoạt động thực nghiệm điều tra vụ án giết người theo chức năng của lực lượng Cảnh sát hình sự và đề xuất 07 giải pháp có tính khả thi góp phần nâng cao hiệu quả thực nghiệm điều tra vụ án giết người theo chức năng của lực lượng Cảnh sát hình sự Công an các tỉnh, thành phố phía Nam trong thời gian tới.


Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT