Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận trong luận án của NCS Ngô Quốc Vương

Tên đề tài luận án tiến sĩ: Công tác quản lý, giáo dục cải tạo phạm nhân trong các trại giam thuộc Bộ Công an

Chuyên ngành: Quản lý nhà nước về An ninh trật tự  Mã số: 62.86.01.09

 Họ và tên nghiên cứu sinh: Ngô Quốc Vương         Khoá: 21

Chức danh khoa học, học vị và họ tên người hướng dẫn khoa học:
HD 1. GS. TS Đường Minh Giới
HD 2. PGS. TS Lê Đăng Xuyên


Tên cơ sở đào tạo: Học viện Cảnh sát nhân dân.

Những đóng góp mới của luận án:
Luận án là công trình đầu tiên nghiên cứu mang tính tổng quan, có hệ thống và toàn diện dưới góc độ quản lý Nhà nước về an ninh, trật tự về công tác quản lý, giáo dục cải tạo phạm nhân trong các trại giam thuộc Bộ Công an với những điểm mới sau:

- Luận án đã nghiên cứu, làm rõ những vấn đề lý luận về công tác quản lý, giáo dục cải tạo phạm nhân ở trại giam như: Khái niệm, đặc điểm, cơ sở pháp lý, yêu cầu của công tác quản lý, giáo dục cải tạo phạm nhân; nội dung, hình thức, biện pháp quản lý phạm nhân; nội dung, hình thức, phương pháp giáo dục cải tạo phạm nhân; chủ thể và quan hệ phối hợp trong công tác quản lý, giáo dục cải tạo phạm nhân.

- Luận án đã thống kê, khảo sát, phân tích, đánh giá tình hình phạm nhân chấp hành án ở trại giam thuộc Bộ Công an và tình hình có liên quan đến công tác quản lý, giáo dục phạm nhân; khảo sát thực trạng công tác quản lý, giáo dục cải tạo phạm nhân ở trại giam thuộc Bộ Công an giai đoạn từ năm 2010 đến 2018; làm rõ những ưu điểm, hạn chế, thiếu sót và nguyên nhân của hạn chế, thiếu sót trong công tác quản lý, giáo dục cải tạo phạm nhân trong các trại giam thuộc Bộ Công an.

- Luận án đưa ra dự báo và hệ thống giải pháp phù hợp, có tính khả thi nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý, giáo dục cải tạo phạm nhân trong các trại giam thuộc Bộ Công an, góp phần đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình hiện nay.

 

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT