Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận trong luận án của NCS Ngô Thị Mai Linh

Tên luận án: “Bắt người trong điều tra vụ án phạm tội có tổ chức của lực lượng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hà Nội”

Chuyên ngành: Tội phạm học và phòng ngừa tội phạm Mã số: 62.38.01.05

Họ và tên nghiên cứu sinh: Ngô Thị Mai Linh Khóa 19 Hệ: Không tập trung

Tên cơ sở đào tạo: Học viện Cảnh sát nhân dân.

Chức danh khoa học, học vị và họ tên người hướng dẫn:

HD 1. PGS.TS Nguyễn Hoàng Minh;

HD 2. GS.TS Đỗ Đình Hòa.

Những đóng góp mới của luận án:

Luận án là công trình khoa học nghiên cứu có hệ thống và toàn diện về hoạt động bắt người trong điều tra vụ án phạm tội có tổ chức của lực lượng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hà Nội với những điểm mới sau đây:

1. Luận án đã hệ thống và phân tích làm sáng tỏ thêm những vấn đề lý luận về bắt người trong điều tra vụ án phạm tội có tổ chức như: khái niệm vụ án phạm tội có tổ chức; khái niệm, đặc điểm, mục đích, yêu cầu của bắt người trong điều tra vụ án phạm tội có tổ chức của lực lượng Cảnh sát hình sự; Chiến thuật bắt người trong điều tra vụ án phạm tội có tổ chức; Các hoạt động trinh sát hỗ trợ cho bắt; Công tác lãnh đạo chỉ đạo và quan hệ phối hợp bắt người trong điều tra vụ án phạm tội có tổ chức.

2. Khảo sát và đưa ra các kết luận khoa học về thực trạng tình hình các vụ án phạm tội có tổ chức cũng như thực trạng bắt người trong điều tra vụ án phạm tội có tổ chức của lực lượng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hà Nội; Chỉ rõ những ưu điểm, hạn chế, thiếu sót và nguyên nhân của những hạn chế, thiếu sót của hoạt động bắt người trong điều tra vụ án phạm tội có tổ chức của lực lượng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hà Nội.

3. Trên cơ sở lý luận và thực trạng hoạt động bắt người trong điều tra vụ án phạm tội có tổ chức của lực lượng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hà Nội đã được nghiên cứu, phân tích, luận án đưa ra dự báo khoa học về vấn đề nghiên cứu và đề xuất 7 giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động này trong thời gian tới.

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT