Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận trong luận án của NCS Ngô Trung Hiếu

Đề tài luận án: Xây dựng, sử dụng ĐT loại 3 trong điều tra tội phạm tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy của lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy

Chuyên ngành: Tội phạm học và phòng ngừa tội phạm Mã số: 62.38.01.05

Họ và tên nghiên cứu sinh: Ngô Trung Hiếu Khóa 2014

Người hướng dẫn khoa học:

1. PGS.TS Trần Minh Chất

2. TS. Nguyễn Anh Tuấn

Cơ sở đào tạo: Học viện Cảnh sát nhân dân - Bộ Công an

Những điểm mới của luận án

Để điều tra, khám phá, bóc gỡ được các đường dây tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy, lực lượng CSĐTTPMT cần phải áp dụng tổng hợp nhiều biện pháp nghiệp vụ, trong đó có biện pháp xây dựng, sử dụng ĐT loại 3. Thực tiễn sử dụng biện pháp này đã đem lại hiệu quả rất cao trong điều tra tội phạm tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy. Tuy nhiên, việc xây dựng, sử dụng ĐT loại 3 trong những năm vừa qua còn bộc lộ nhiều hạn chế như: số lượng ĐT loại 3 được xây dựng còn mỏng, chưa đáp ứng được yêu cầu thực tiễn; nhiều ĐT loại 3 còn lợi dụng việc cộng tác với Công an để tiếp tục hoạt động phạm tội; quá trình sử dụng ĐT loại 3 vẫn còn một số cán bộ vi phạm nguyên tắc sử dụng ĐT; việc rút ĐT loại 3 trong một số trường hợp còn khó khăn, lúng túng dẫn đến còn bị lộ ĐT...

Đây là công trình nghiên cứu chuyên sâu về công tác xây dựng, sử dụng ĐT loại 3 trong điều tra tội phạm tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy của lực lượng CSĐTTPMT. Luận án hoàn thành đã bổ sung và góp phần hoàn thiện hệ thống lý luận về xây dựng, sử dụng ĐT loại 3 trong điều tra tội phạm tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy của lực lượng CSĐTTPMT, phục vụ thiết thực cho công tác điều tra tội phạm tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma tuý. Qua khảo sát thực trạng xây dựng, sử dụng ĐT loại 3 của lực lượng CSĐTTPMT, luận án đã chỉ ra đ­ược những kết quả, ưu điểm cũng như những hạn chế, thiếu sót và những nguyên nhân của hạn chế thiếu sót trong xây dựng, sử dụng ĐT điều tra tội phạm tàng trữ vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy của lực lượng CSĐTTPMT.

Các dự báo luận án đ­ưa ra được phân tích và dựa trên những cơ sở khoa học bắt nguồn từ thực tế. Đó là những vấn đề quan trọng, làm căn cứ để tác giả xây dựng các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả xây dựng, sử dụng ĐT loại 3 trong điều tra tội phạm tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy.

 

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT