Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận trong luận án của NCS Nguyễn Cao Khương

Tên luận án: Phòng ngừa tội phạm trộm cắp tài sản tại địa bàn nông thôn của lực lượng Cảnh sát hình sự Công an cấp huyện các tỉnh, thành phố khu vực Đồng bằng sông Hồng.

Chuyên ngành: Tội phạm học và phòng ngừa tội phạm               Mã số: 9.38.01.05

Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Cao Khương                          Khóa: 22

Chức danh khoa học, học vị và họ tên người hướng dẫn:
HD1: PGS.TS Nguyễn Kim Phong;
HD2: PGS.TS Nguyễn Văn Lan.


Tên cơ sở đào tạo: Học viện Cảnh sát nhân dân, Bộ Công an.

Những đóng góp mới của luận án:

1. Luận án là công trình nghiên cứu một cách toàn diện, chuyên sâu, có hệ thống về phòng ngừa tội phạm trộm cắp tài sản tại địa bàn nông thôn của lực lượng Cảnh sát hình sự Công an cấp huyện các tỉnh, thành phố khu vực Đồng bằng sông Hồng.

2. Luận án đã phân tích, làm rõ hơn nhận thức về tội phạm trộm cắp tài sản tại địa bàn nông thôn; bổ sung, phát triển một số vấn đề lý luận về phòng ngừa tội phạm trộm cắp tài sản của lực lượng Cảnh sát hình sự Công an cấp huyện thông qua việc xây dựng khái niệm, đặc điểm phòng ngừa tội phạm trộm cắp tài sản tại địa bàn nông thôn, cơ sở pháp lý, nội dung, biện pháp phòng ngừa, phân công, phân cấp và quan hệ phối hợp trong phòng ngừa tội phạm trộm cắp tài sản của lực lượng Cảnh sát hình sự Công an cấp huyện.

3. Luận án đã khảo sát thực trạng tổ chức lực lượng, thực trạng phòng ngừa tội phạm trộm cắp tài sản tại địa bàn nông thôn gồm phòng ngừa xã hội và phòng ngừa nghiệp vụ của lực lượng Cảnh sát hình sự Công an cấp huyện các tỉnh, thành phố khu vực Đồng bằng sông Hồng; làm rõ những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân của tồn tại, hạn chế trong quá trình tổ chức phòng ngừa tội phạm trộm cắp tài sản tại địa bàn nông thôn của lực lượng Cảnh sát hình sự Công an cấp huyện các tỉnh, thành phố khu vực Đồng bằng sông Hồng.

4. Luận án đã đưa ra một số dự báo khoa học về các yếu tố tác động đến phòng ngừa tội phạm trộm cắp tài sản tại địa bàn nông thôn khu vực Đồng bằng sông Hồng; trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp cụ thể, có tính khả thi nhằm nâng cao hiệu quả phòng ngừa tội phạm trộm cắp tài sản tại địa bàn nông thôn của lực lượng Cảnh sát hình sự Công an cấp huyện các tỉnh, thành phố khu vực Đồng bằng sông Hồng./.

 

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT