Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận trong luận án của NCS Nguyễn Chí Thành

Tên đề tài luận án: “Hoạt động của lực lượng Cảnh sát hình sự trong phòng ngừa tội phạm cướp tài sản do người chưa thành niên thực hiện”.

Chuyên ngành: Tội phạm học và phòng ngừa tội phạm.

Mã số:62.38.01.05.

Họ tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Chí Thành, Khoá: 17.

Chức danh khoa học, học vị và họ tên người hướng dẫn:

HD1: PGS.TS Nguyễn Minh Đức.

HD2: PGS.TS Trần Hữu Ứng.

Tên cơ sở đào tạo: Học viện Cảnh sát nhân dân.

Những đóng góp mới của luận án:

Trong những năm gần đây, tình hình tội phạm trong lứa tuổi người chưa thành niên có những diễn biến phức tạp, nghiêm trọng. Người chưa thành niên phạm tội có xu hướng ngày càng gia tăng cả về quy mô, tính chất và hậu quả tác hại. Nếu như trước đây người chưa thành niên thường phạm một số tội ít nghiêm trọng như trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng… với tính chất đơn lẻ, thủ đoạn đơn giản thì hiện nay xu hướng phạm nhiều tội với tính chất băng, nhóm, thủ đoạn hoạt động tinh vi, phức tạp, mạnh động và liều lĩnh. Người chưa thành niên đã tham gia vào các loại tội rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng, đặc biệt là tội phạm cướp tài sản, giết người cướp tài sản xảy ra trong thời gian vừa qua.


Trước tình hình đó, lực lượng Cảnh sát hình sự đã tiến hành đồng bộ nhiều biện pháp để đấu tranh phòng, chống loại tội phạm này và đã đạt được những thành tích quan trọng, góp phần giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được thì hoạt động phòng ngừa của lực lượng Cảnh sát hình sự vẫn còn những hạn chế, thiếu sót nhất định. Do vậy, tình hình tội phạm cướp tài sản do người chưa thành niên thực hiện vẫn diễn biến phức tạp, nghiêm trọng. Tình hình đó đòi hỏi cần có sự đi sâu nghiên cứu, đánh giá đúng thực trạng tội phạm cướp tài sản do người chưa thành niên thực hiện và thực trạng hoạt động của lực lượng Cảnh sát hình sự trong phòng ngừa loại tội phạm này, trên cơ sở đó đề ra các giải pháp phòng ngừa thiết thực, hiệu quả.


Đây là công trình khoa học đầu tiên nghiên cứu một cách có hệ thống về hoạt động của lực lượng Cảnh sát hình sự trong phòng ngừa tội phạm cướp tài sản do người chưa thành niên thực hiện.


Trên cơ sở kết quả khảo sát, nghiên cứu thực tiễn, bằng các tư liệu, số liệu cụ thể, luận án đã phân tích, đánh giá một cách khách quan, toàn diện thực trạng hoạt động của lực lượng Cảnh sát hình sự trong phòng ngừa tội phạm cướp tài sản do người chưa thành niên thực hiện trên địa bàn cả nước từ năm 2005 đến hết 6 tháng đầu năm 2015; đưa ra những nhận xét, đánh giá về hoạt động này của lực lượng Cảnh sát hình sự.


Luận án đã đưa ra những dự báo và đề xuất các giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng Cảnh sát hình sự trong phòng ngừa tội phạm cướp tài sản do người chưa thành niên thực hiện trong thời gian tới.    

 

   Kết quả nghiên cứu của luận án có giá trị khoa học và giá trị thực tiễn cao; lực lượng Cảnh sát hình sự có thể nghiên cứu, khai thác, vận dụng vào thực tiễn công tác; luận án cũng có thể được sử dụng làm tài liệu tham khảo, phục vụ cho việc nghiên cứu, giảng dạy, học tập trong các trường Công an nhân dân.

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT