Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận trong luận án của NCS Nguyễn Đăng Lộc

Tên đề tài luận án: Quản lý cư trú đối với người nước ngoài trên địa bàn thành phố Hà Nội theo chức năng của lực lượng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội.

Chuyên ngành: Quản lý nhà nước về an ninh trật tự

Mã số: 62.86.01.09

Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Đăng Lộc; Khoá: 2013

Người hướng dẫn khoa học:        

HD1. PGS.TS Khổng Văn Hà

HD2. PGS,TS Trần Hải Âu

Cơ sở đào tạo: Học viện Cảnh sát nhân dân - Bộ Công an

Những đóng góp mới của luận án

1. Góp phần bổ sung, hoàn thiện lý luận về hoạt động quản lý cư trú đối với NNN theo chức năng của lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH;

2. Đánh giá một cách toàn diện thực trạng công tác quản lý cư trú đối với NNN theo chức năng của lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH trên địa bàn Hà Nội; từ đó đánh giá những ưu điểm, kết quả đã đạt được, những hạn chế, thiếu sót, nguyên nhân của những hạn chế, thiếu sót.

3. Luận án đưa ra những dự báo về tình hình NNN cư trú trên địa bàn thành phố Hà Nội, những yếu tố tác động đến công tác quản lý cư trú đối với NNN của Cảnh sát QLHC về TTXH Công an thành phố Hà Nội trong những năm tới. Từ đó, đề xuất những giải pháp thiết thực có luận cứ khoa học mang tính khả thi để góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý cư trú đối với NNN trên địa bàn thành phố Hà Nội theo chức năng của lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH.

 

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT