Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận trong luận án của NCS Nguyễn Hồng Khánh

Tên đề tài luận án: Chiến thuật bắt quả tang trong điều tra tội phạm đánh bạc, tổ chức đánh bạc theo chức năng của lực lượng Cảnh sát hình sự.

Chuyên ngành: Tội phạm học và phòng ngừa tội phạm

Họ tên: Nguyễn Hồng Khánh.

Nghiên cứu sinh Khóa: 18.

Chức danh khoa học, học vị và họ tên người hướng dẫn:

HD1: GS, TS Nguyễn Minh Đức

HD2: TS Nguyễn Quang Nghĩa

Tên cơ sở đào tạo: Học viện Cảnh sát nhân dân

Những đóng góp mới của luận án:

1. Trên cơ sở nghiên cứu, luận án đã phân tích làm sáng tỏ thêm những vấn đề lý luận về chiến thuật bắt quả tang trong điều tra tội phạm đánh bạc, tổ chức đánh bạc theo chức năng của lực lượng Cảnh sát hình sự như: khái niệm, đặc điểm của chiến thuật bắt quả tang trong điều tra tội phạm đánh bạc, tổ chức đánh bạc; chiến thuật bắt quả tang đối tượng phạm tội đánh bạc, tổ chức đánh bạc trong một số tình huống cụ thể; công tác lãnh đạo, chỉ đạo và quan hệ phối hợp trong tổ chức bắt quả tang đối tượng phạm tội đánh bạc, tổ chức đánh bạc.

2. Luận án nghiên cứu một cách cơ bản, toàn diện về thực trạng vận dụng chiến thuật bắt quả tang trong điều tra tội phạm đánh bạc, tổ chức đánh bạc theo chức năng của lực lượng Cảnh sát hình sự.

3. Trên cơ sở nhận thức lý luận, khảo sát thực tiễn, luận án đã đưa ra những nhận định, đánh giá, kết luận có căn cứ, xác định rõ những ưu điểm, hạn chế, thiếu sót và nguyên nhân của những hạn chế, thiếu sót, dự báo những yếu tố tác động đến việc vận dụng chiến thuật bắt quả tang trong điều tra tội phạm đánh bạc, tổ chức đánh bạc theo chức năng của lực lượng Cảnh sát hình sự.

4. Từ các vấn đề đã tổng hợp, phân tích về thực tiễn, luận án đã đưa ra các giải pháp. Trong từng giải pháp đã tập trung làm sáng tỏ được nội dung và việc tổ chức thực hiện, hệ thống các giải pháp phản ánh tính đồng bộ, khả thi và phù hợp với thực tiễn hoạt động điều tra tội phạm đánh bạc, tổ chức đánh bạc theo chức năng của lực lượng Cảnh sát hình sự.

 

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT