Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận trong luận án của NCS Nguyễn Hồng Quân

Tên đề tài luận án: Điều tra vụ án giết người cướp tài sản

Chuyên ngành: Tội phạm học và phòng ngừa tội phạm

Mã số: 62.38.01.05

Họ tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Hồng Quân

Khóa: 17 - Hệ không tập trung

Chức danh khoa học, học vị và họ tên người hướng dẫn:

1. GS. TS Đường Minh Giới

2. PGS. TS Cao Bá Quảng

Tên cơ sở đào tạo: Học viện Cảnh sát nhân dân

Những đóng góp mới của luận án:

Luận án là công trình khoa học nghiên cứu có hệ thống và toàn diện về hoạt động điều tra vụ án giết người cướp tài sản với những điểm mới sau đây:

1. Luận án xây dựng và chỉ ra những nội dung lý luận căn bản về điều tra vụ án giết người cướp tài sản.

2. Khảo sát làm rõ đặc điểm của tội phạm giết người cướp tài sản trong thời gian từ năm 2005 đến hết năm 2016.

3. Khảo sát đánh giá thực trạng tổ chức lực lượng, phân công, phân cấp và tiến hành điều tra các vụ án giết người cướp tài sản điển hình từ đó đưa ra những nhận xét về ưu điểm, tồn tại, hạn chế và nguyên nhân.

4. Dự báo tình hình tội phạm giết người cướp tài sản, những yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động điều tra vụ án giết người cướp tài sản trong thời gian tới và đề xuất một số giải pháp góp phần nâng cao hiệu qủa điều tra vụ án giết người cướp tài sản.

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT