Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận trong luận án của NCS Nguyễn Hồng Quang

Tên luận án: Hoạt động phát hiện, điều tra tội phạm về ma túy xảy ra trong trại giam của lực lượng Cảnh sát Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp.

Chuyên ngành:      Tội phạm học và phòng ngừa tội phạm     Mã số: 62.38.01.05

Họ tên nghiên cứu sinh:   Nguyễn Hồng Quang         Khóa: 19

Chức danh khoa học, học vị và họ tên người hướng dẫn khoa học:

HD 1: TS Nguyễn Văn Cừ;

HD 2: TS Phan Xuân Sơn.

Tên cơ sở đào tạo: Học viện Cảnh sát nhân dân.

Luận án được nghiên cứu có hệ thống và toàn diện về hoạt động phát hiện, điều tra tội phạm về ma túy xảy ra trong trại giam của lực lượng Cảnh sát Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp.

Những đóng góp mới của luận án được thể hiện ở các nội dung sau:

1. Luận án nghiên cứu làm rõ, bổ sung và hoàn thiện lý luận về hoạt động phát hiện, điều tra tội phạm về ma túy xảy ra trong trại giam như: Khái niệm, dấu hiệu pháp lý đặc trưng của các tội phạm về ma túy xảy ra trong trại giam; khái niệm, đặc điểm hoạt động phát hiện, điều tra tội phạm về ma túy xảy ra trong trại giam; cơ sở pháp lý, phân công trách nhiệm phát hiện, điều tra tội phạm về ma túy xảy ra trong trại giam; hoạt động phát hiện, điều tra tội phạm về ma túy xảy ra trong trại giam; mối quan hệ phối hợp trong phát hiện, điều tra tội phạm về ma túy xảy ra trong trại giam.

2. Luận án phân tích, đánh giá đúng tình hình, thực trạng hoạt động phát hiện, điều tra tội phạm về ma túy xảy ra trong trại giam của lực lượng Cảnh sát THAHS và HTTP; những kết quả đạt được, những hạn chế thiếu sót và nguyên nhân của những hạn chế, thiếu sót đó.

3. Trên cơ sở những vấn đề lý luận và thực trạng, luận án đưa ra dự báo và đưa ra những giải pháp mang tính hệ thống, toàn diện và có tính khả thi nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động phát hiện, điều tra tội phạm về ma túy xảy ra trong trại giam của lực lượng Cảnh sát THAHS và HTTP trong thời gian tới.


Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT