Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận trong luận án của NCS Nguyễn Khánh Ly

Tên luận án: Phòng ngừa, phát hiện, xử lý vi phạm quy định nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ theo chức năng của lực lượng Cảnh sát giao thông.

Chuyên ngành: Quản lý Nhà nước về an ninh trật tự Mã số: 9.86.01.09

Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Khánh Ly Khóa: 22

Chức danh khoa học, học vị và họ tên người hướng dẫn:
HD1: PGS. TS Nguyễn Thị Hoan;
HD2: GS. TS Phạm Ngọc Hà.

Tên cơ sở đào tạo: Học viện Cảnh sát nhân dân, Bộ Công an.

Những đóng góp mới của luận án:

1. Luận án là công trình đầu tiên nghiên cứu một cách có hệ thống về phòng ngừa, phát hiện, xử lý vi phạm quy định nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ theo chức năng của lực lượng CSGT; làm rõ khái niệm, đặc điểm vi phạm quy định nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ; khái niệm, đặc điểm, cơ sở pháp lý, nội dung, yêu cầu, biện pháp, lãnh đạo, chỉ đạo, phân công, phân cấp và quan hệ phối hợp của lực lượng CSGT với các lực lượng khác trong phòng ngừa, phát hiện, xử lý vi phạm nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.

2. Luận án nêu rõ tình hình thực tế hoạt động của lực lượng Cảnh sát giao thông trong phòng ngừa, phát hiện, xử lý vi phạm nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ các năm từ 2012 đến hết tháng 6 năm 2023; đưa ra những nhận xét về ưu điểm, hạn chế, thiếu sót và nguyên nhân của những hạn chế, thiếu sót trong quá trình tổ chức hoạt động phòng ngừa, phát hiện, xử lý hành vi vi phạm này.

3. Dựa trên nền tảng lý luận đã xây dựng và kết quả phân tích, đánh giá thực trạng, luận án đã đưa ra dự báo tình hình vi phạm nồng độ cồn của người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ trong thời gian tới, các yếu tố tác động đến hoạt động phòng ngừa, phát hiện, xử lý của lực lượng Cảnh sát giao thông. Trên cơ sở đó, luận án đưa ra những giải pháp nâng cao hiệu quả phòng ngừa, phát hiện xử lý vi phạm nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ theo chức năng của lực lượng Cảnh sát giao thông.

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT